PDA

View Full Version : bán cân điện tử bỏ túi!!mrhaiboho
18-04-2012, 10:56 PM
Cần bán 1 cái cân điện tử bỏ túi!!! http://cantanphat.com/productView_424__763.html giá 450k ai cần liên hệ:0906705548:52::52:

mrhaiboho
19-04-2012, 07:41 AM
lên cái nè!!!

mrhaiboho
20-04-2012, 08:41 AM
ai mua cân liên hệ nào!!!

mrhaiboho
21-04-2012, 09:41 PM
lên cái cho ai cần!!!

mrhaiboho
24-04-2012, 11:33 PM
lên cái nữa cho ai cần đây!!

mrhaiboho
26-04-2012, 12:23 AM
lên cái cho ai cần cân điện tử nè!!

mrhaiboho
26-04-2012, 08:28 PM
lên cái nữa nào!!