PDA

View Full Version : cần bán chó lạp xưỡnggucci_by_gucci
17-04-2012, 08:23 PM
em nó đã có cô chủ mới là 2 người đẹp rồi nhờ mod close toppic dùm
hình em nó nè
http://http://nl6.upanh.com/b6.s27.d1/93ba4fd85558100d70a34c6207aa6858_43566996.15042012 1604.jpg (http://www.upanh.com/150420121604_upanh/v/2ro44lbjfjq.htm)http://nl9.upanh.com/b6.s13.d5/453f11ee0930ff84585564e9abaf45ab_43566999.15042012 1605.jpg (http://www.upanh.com/150420121605_upanh/v/9ro7dl2jfjd.htm)http://nl7.upanh.com/b4.s27.d2/0f6880e38959b28cd695171cc8e9607a_43567007.16042012 1606.jpg (http://www.upanh.com/160420121606_upanh/v/2ro23l7j7jx.htm)http://nl3.upanh.com/b3.s13.d3/9194cec437a74bffbd08c8eba4b35442_43567013.16042012 1607.jpg (http://www.upanh.com/160420121607_upanh/v/2ro64lbj5jp.htm)http://nl1.upanh.com/b1.s13.d3/dcf615cc34743c95bb0e3b758edc31ee_43567021.16042012 1608.jpg (http://www.upanh.com/160420121608_upanh/v/froe3lbj0ad.htm)http://nl8.upanh.com/b5.s13.d3/e7edfa77d7c01e9ac3683906353f7263_43567028.16042012 1609.jpg (http://www.upanh.com/160420121609_upanh/v/aro6cl0j3ao.htm)http://nl5.upanh.com/b1.s27.d2/cdb57a1b757502200e700b73c375ab26_43567035.16042012 1610.jpg (http://www.upanh.com/160420121610_upanh/v/9ro17l7j3ap.htm)
http://nl6.upanh.com/b6.s27.d17035.160420121610.jpg ai mua mình bão hành 1 tháng
lien hệ 0978879322 gặp tuấn

SaN InKeR
17-04-2012, 08:54 PM
up cho em ấy mau đi nà! xinh lắm!

gucci_by_gucci
18-04-2012, 11:57 AM
lên cho em nó:418B: nào....................

chichchoe
18-04-2012, 11:59 AM
up cho cún đẹp.

hacbao
18-04-2012, 12:01 PM
upppppppppppppppppppppp