PDA

View Full Version : bán ipod touch gen 4 8g20k.
15-04-2012, 08:53 PM
máy còn đẹp, phụ kiện đầy đủ thiếu box.bán 3tr4 ai quan tâm gọi 0983863903

20k.
16-04-2012, 10:38 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

hacbao
16-04-2012, 12:17 PM
upppppppppppppppppppppp

20k.
16-04-2012, 11:56 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nhutien07
17-04-2012, 07:10 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

20k.
17-04-2012, 11:26 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

20k.
17-04-2012, 03:25 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

20k.
17-04-2012, 11:30 PM
uppppppppppppppppppppppp

nuzt.pmt
17-04-2012, 11:37 PM
úp cho máy chất/.....................

20k.
18-04-2012, 12:28 PM
úp cho máy chất/.....................

TKS upppppppppppppppppppppppppppppppp

20k.
18-04-2012, 05:32 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

nuzt.pmt
18-04-2012, 10:21 PM
úp nào..................................