PDA

View Full Version : Ipad 1 3G + wifi 32 Gb FUll boxvangtrangmaudo_girl
15-04-2012, 12:58 PM
Xong...............

nguyenhoang12
15-04-2012, 02:11 PM
up cho bạn chuc ban thành công nêu fix dc thi alo cho minh nhe

tango_mike7926
15-04-2012, 04:05 PM
UP cho em bán sớm nè

ngoc_bmt
15-04-2012, 11:37 PM
phụ .

vangtrangmaudo_girl
16-04-2012, 10:13 AM
Up cho buổi sáng .nếu quan tâm gọi rồi xem máy sẽ fix giá nha