PDA

View Full Version : BMT7 IDOL - Kêt quả vòng sơ loại chung kếtWin-BMT
13-04-2012, 11:32 PM
Kết quả vòng sơ loại chung kết BMT7 IDOL 2012


Top 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết .

1. MS 003 : Phương Nga - Nguyễn Phương Nga
2 . MS 011 : Mr.Kyo_BCM - Hoàng Thanh
3 . MS 019 : thaitoanpro - Lê Văn Toàn
4 . MS 021 : phutrung2004 : Nguyễn Đăng Hưng
5 . MS 024 :nikko.bmt - Đặng Thị Hương Liên
6 . MS 031 : nơi mùa thu bắt đầu - Nguyễn Thanh Tùng
7 . MS 036 : babolat_47 - Nguyễn Thanh Minh
8 . MS 045 : nghiaaltd - Phi Yến
9 . MS 056 : xuanloc - Xuân Lộc
10.MS 057 : hoangphitrungnguyenbmt - Quốc Tuấn

Xin chúc mừng 10 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết BMT7 IDOL
Lưu ý : 10 thí sinh trên vui lòng cập nhật beat và thông tin ca khúc cho Mod Heroboybmt : 0905.13.9191
Vào đúng 17h ngày 16/04/2012 các bạn vui lòng có mặt tại Wedding Palace 72-74 Bà Triệu để chuẩn bị cho vòng chung kết . Xin chân thành cảm ơn !

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI VÒNG SƠ TUYỂN

http://nl2.upanh.com/b3.s26.d2/945bcc517c12c00253f4e8a553eef88a_43587582.dsc00641 .jpg (http://nl2.upanh.com/b3.s26.d2/945bcc517c12c00253f4e8a553eef88a_43587582.dsc00641 .jpg)

http://nl9.upanh.com/b5.s27.d1/bdcb1764b395fe6596a65ef1b22aaa50_43587629.dsc00643 .jpg (http://nl9.upanh.com/b5.s27.d1/bdcb1764b395fe6596a65ef1b22aaa50_43587629.dsc00643 .jpg)

http://nl8.upanh.com/b1.s26.d2/0081c94f5584b449fcad269f3536ae82_43587648.dsc00644 .jpg (http://nl8.upanh.com/b1.s26.d2/0081c94f5584b449fcad269f3536ae82_43587648.dsc00644 .jpg)

http://nl2.upanh.com/b6.s27.d1/5cb15ab50996c7c6987a675e07025104_43587662.dsc00645 .jpg (http://nl2.upanh.com/b6.s27.d1/5cb15ab50996c7c6987a675e07025104_43587662.dsc00645 .jpg)

http://nl7.upanh.com/b6.s27.d1/81cd4d0a37c37feae576c6f0f7461618_43587687.dsc00646 .jpg (http://nl7.upanh.com/b6.s27.d1/81cd4d0a37c37feae576c6f0f7461618_43587687.dsc00646 .jpg)[/URL]

[URL="http://nl9.upanh.com/b1.s27.d1/22ce7be82d2951119cd4a01034a70d3e_43587709.dsc00656 .jpg"]http://nl9.upanh.com/b1.s27.d1/22ce7be82d2951119cd4a01034a70d3e_43587709.dsc00656 .jpg (http://nl9.upanh.com/b1.s27.d1/22ce7be82d2951119cd4a01034a70d3e_43587709.dsc00656 .jpg)
http://nl6.upanh.com/b6.s26.d2/78996e3c9a9cc256eecceaea559895bc_43587726.dsc00657 .jpg (http://nl6.upanh.com/b6.s26.d2/78996e3c9a9cc256eecceaea559895bc_43587726.dsc00657 .jpg)

http://nl6.upanh.com/b6.s13.d5/b6fc7cc8bbf51e0e26ad1b8af117510b_43587756.dsc00660 .jpg (http://nl6.upanh.com/b6.s13.d5/b6fc7cc8bbf51e0e26ad1b8af117510b_43587756.dsc00660 .jpg)
http://nl0.upanh.com/b4.s26.d2/039ae59b2ad722bbb27c4759f1bb7eac_43587780.dsc00662 .jpg (http://nl0.upanh.com/b4.s26.d2/039ae59b2ad722bbb27c4759f1bb7eac_43587780.dsc00662 .jpg)
http://nl0.upanh.com/b4.s13.d3/f5f8ba39609b8ffe960f92e45f22c753_43587790.dsc00663 .jpg (http://nl0.upanh.com/b4.s13.d3/f5f8ba39609b8ffe960f92e45f22c753_43587790.dsc00663 .jpg)
http://nl8.upanh.com/b2.s27.d1/6fa064ab7160b5cb7ab3712b52bfebc0_43587818.dsc00664 .jpg (http://nl8.upanh.com/b2.s27.d1/6fa064ab7160b5cb7ab3712b52bfebc0_43587818.dsc00664 .jpg)

http://nl0.upanh.com/b6.s27.d2/db3bc5d983e9f5fd7b81cc6a252c4e79_43588110.dsc00695 .jpg (http://nl0.upanh.com/b6.s27.d2/db3bc5d983e9f5fd7b81cc6a252c4e79_43588110.dsc00695 .jpg)
http://nl1.upanh.com/b4.s13.d5/57e89b3cb8f8d0f77279c70e2c1171bc_43588141.dsc00667 .jpg (http://nl1.upanh.com/b4.s13.d5/57e89b3cb8f8d0f77279c70e2c1171bc_43588141.dsc00667 .jpg)
http://nl1.upanh.com/b2.s13.d5/9d9dc0ee2f97228a215406767134e8af_43588181.dsc00670 .jpg (http://nl1.upanh.com/b2.s13.d5/9d9dc0ee2f97228a215406767134e8af_43588181.dsc00670 .jpg)
http://nl6.upanh.com/b6.s13.d5/d1f91c59d27e79a66f96e3d0f53be221_43588216.dsc00673 .jpg (http://nl6.upanh.com/b6.s13.d5/d1f91c59d27e79a66f96e3d0f53be221_43588216.dsc00673 .jpg)
http://nl7.upanh.com/b3.s13.d3/c755ba8dd7e7946c35edfd792b612630_43588247.dsc00675 .jpg (http://nl7.upanh.com/b3.s13.d3/c755ba8dd7e7946c35edfd792b612630_43588247.dsc00675 .jpg)
http://nl0.upanh.com/b5.s26.d2/ce7411fd053e0036936b94cc167b285c_43588290.dsc00679 .jpg (http://nl0.upanh.com/b5.s26.d2/ce7411fd053e0036936b94cc167b285c_43588290.dsc00679 .jpg)
http://nl5.upanh.com/b6.s27.d1/13d1a742acba5b2b9f9816b0eecb368c_43588355.dsc00682 .jpg (http://nl5.upanh.com/b6.s27.d1/13d1a742acba5b2b9f9816b0eecb368c_43588355.dsc00682 .jpg)
http://nl1.upanh.com/b5.s27.d1/ab7864a4c3d488ae8366c3b7dce0ef64_43588381.dsc00685 .jpg (http://nl1.upanh.com/b5.s27.d1/ab7864a4c3d488ae8366c3b7dce0ef64_43588381.dsc00685 .jpg)
http://nl2.upanh.com/b3.s27.d2/83c0be64f4c5f328f6fbd4fff672e1ba_43588412.dsc00686 .jpg (http://nl2.upanh.com/b3.s27.d2/83c0be64f4c5f328f6fbd4fff672e1ba_43588412.dsc00686 .jpg)

http://nl0.upanh.com/b2.s27.d1/6811547cc9b063291f7231b18042a71d_43588510.dsc00687 .jpg (http://nl0.upanh.com/b2.s27.d1/6811547cc9b063291f7231b18042a71d_43588510.dsc00687 .jpg)
http://nl0.upanh.com/b5.s27.d2/80748244a2873fd999fb9de85ad98fa6_43588530.dsc00688 .jpg (http://nl0.upanh.com/b5.s27.d2/80748244a2873fd999fb9de85ad98fa6_43588530.dsc00688 .jpg)
http://nl3.upanh.com/b1.s27.d2/d5f8b8fe3cd916bf622cfb741ad0f1ca_43588553.dsc00690 .jpg (http://nl3.upanh.com/b1.s27.d2/d5f8b8fe3cd916bf622cfb741ad0f1ca_43588553.dsc00690 .jpg)
http://nl0.upanh.com/b1.s27.d1/ebbb22f4a2a91895bff1754545f55f5f_43588590.dsc00692 .jpg (http://nl0.upanh.com/b1.s27.d1/ebbb22f4a2a91895bff1754545f55f5f_43588590.dsc00692 .jpg)

http://nl8.upanh.com/b6.s27.d2/89d81453933f31605f62d4a1f07e7eac_43588838.dsc00692 .jpg (http://nl8.upanh.com/b6.s27.d2/89d81453933f31605f62d4a1f07e7eac_43588838.dsc00692 .jpg)http://www.bmt7.vn/forum//images/statusicon/wol_error.gif (http://www.bmt7.vn/forum//images/statusicon/wol_error.gif)This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x450.http://nl9.upanh.com/b5.s26.d1/f28628e1a4e5d71796db1173376c6aed_43588949.dsc00695 .jpg (http://nl9.upanh.com/b5.s26.d1/f28628e1a4e5d71796db1173376c6aed_43588949.dsc00695 .jpg)http://www.bmt7.vn/forum//images/statusicon/wol_error.gif (http://www.bmt7.vn/forum//images/statusicon/wol_error.gif)This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x450.http://nl3.upanh.com/b6.s13.d5/9851049c5ac6020ce76e681db550a7c9_43589023.dsc00706 .jpg (http://nl3.upanh.com/b6.s13.d5/9851049c5ac6020ce76e681db550a7c9_43589023.dsc00706 .jpg)

http://nl5.upanh.com/b1.s13.d3/02a82be75f75877b0ca9bcf4e0ff2bb2_43589145.dsc00711 .jpg (http://nl5.upanh.com/b1.s13.d3/02a82be75f75877b0ca9bcf4e0ff2bb2_43589145.dsc00711 .jpg)
http://nl6.upanh.com/b2.s13.d5/94679a02a8e3d1863f1e443da0c3a549_43589216.dsc00713 .jpg (http://nl6.upanh.com/b2.s13.d5/94679a02a8e3d1863f1e443da0c3a549_43589216.dsc00713 .jpg)

http://nl0.upanh.com/b5.s26.d1/81e03d65d1b77c0367e7178b2559862f_43589250.dsc00714 .jpg (http://nl0.upanh.com/b5.s26.d1/81e03d65d1b77c0367e7178b2559862f_43589250.dsc00714 .jpg)

http://nl4.upanh.com/b4.s27.d1/1f5afbf9ebd5d32dc50153469d4f7b08_43589424.dsc00719 .jpg (http://nl4.upanh.com/b4.s27.d1/1f5afbf9ebd5d32dc50153469d4f7b08_43589424.dsc00719 .jpg)
http://nl1.upanh.com/b1.s26.d1/08e0f59ed9a5373ebff25c4d2eef8894_43589471.dsc00720 .jpg (http://nl1.upanh.com/b1.s26.d1/08e0f59ed9a5373ebff25c4d2eef8894_43589471.dsc00720 .jpg)
http://nl0.upanh.com/b4.s13.d3/849452a09078e42227d6ef8188b89573_43589530.dsc00726 .jpg (http://nl0.upanh.com/b4.s13.d3/849452a09078e42227d6ef8188b89573_43589530.dsc00726 .jpg)
http://nl8.upanh.com/b1.s26.d2/6fe147a98b5b88cc0fdbfbcd9edf7285_43589578.dsc00730 .jpg (http://nl8.upanh.com/b1.s26.d2/6fe147a98b5b88cc0fdbfbcd9edf7285_43589578.dsc00730 .jpg)

http://nl7.upanh.com/b2.s13.d5/f266f4221e7401e3320bacb9efa2b24d_43589787.dsc00734 .jpg (http://nl7.upanh.com/b2.s13.d5/f266f4221e7401e3320bacb9efa2b24d_43589787.dsc00734 .jpg)http://www.bmt7.vn/forum//images/statusicon/wol_error.gif (http://www.bmt7.vn/forum//images/statusicon/wol_error.gif)This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x450.http://nl6.upanh.com/b4.s26.d1/47430e1d5fe16b3b1c696bbd9f3866ef_43589856.dsc00738 .jpg (http://nl6.upanh.com/b4.s26.d1/47430e1d5fe16b3b1c696bbd9f3866ef_43589856.dsc00738 .jpg)
http://www.bmt7.vn/forum//images/statusicon/wol_error.gif (http://www.bmt7.vn/forum//images/statusicon/wol_error.gif)This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x450.http://nl5.upanh.com/b3.s27.d2/c54d0ebb5fdf8d6de3b4ffa9120f8df2_43590325.dsc00738 .jpg (http://nl5.upanh.com/b3.s27.d2/c54d0ebb5fdf8d6de3b4ffa9120f8df2_43590325.dsc00738 .jpg)
http://nl9.upanh.com/b1.s13.d3/b2bb1126f1689b9561297a84e9e8ba3e_43590379.dsc00742 .jpg (http://nl9.upanh.com/b1.s13.d3/b2bb1126f1689b9561297a84e9e8ba3e_43590379.dsc00742 .jpg)

http://nl4.upanh.com/b1.s26.d2/16e75ea983499b443fb4941fb5215e14_43590504.dsc00746 .jpg (http://nl4.upanh.com/b1.s26.d2/16e75ea983499b443fb4941fb5215e14_43590504.dsc00746 .jpg)
http://nl7.upanh.com/b5.s27.d2/44513f24413f8012b7a44c46d652d889_43590537.dsc00750 .jpg (http://nl7.upanh.com/b5.s27.d2/44513f24413f8012b7a44c46d652d889_43590537.dsc00750 .jpg)
http://nl3.upanh.com/b1.s27.d1/90bae65914686fb9484d327c30cb310a_43590623.dsc00753 .jpg (http://nl3.upanh.com/b1.s27.d1/90bae65914686fb9484d327c30cb310a_43590623.dsc00753 .jpg)

http://nl8.upanh.com/b2.s26.d2/94e7028cb36b2b3249b06a1c27b146ac_43590728.dsc00754 .jpg (http://nl8.upanh.com/b2.s26.d2/94e7028cb36b2b3249b06a1c27b146ac_43590728.dsc00754 .jpg)
http://nl1.upanh.com/b5.s13.d3/cbf21780263c31f111732ecd8190dfb2_43590791.dsc00757 .jpg (http://nl1.upanh.com/b5.s13.d3/cbf21780263c31f111732ecd8190dfb2_43590791.dsc00757 .jpg)

http://nl7.upanh.com/b5.s13.d3/d7fd0f182124e70ade8ac387f443b385_43591017.dsc00763 .jpg (http://nl7.upanh.com/b5.s13.d3/d7fd0f182124e70ade8ac387f443b385_43591017.dsc00763 .jpg)
http://nl2.upanh.com/b5.s26.d1/d30466ea12ee7628f8ca6613ed87bc0d_43591122.dsc00769 .jpg (http://nl2.upanh.com/b5.s26.d1/d30466ea12ee7628f8ca6613ed87bc0d_43591122.dsc00769 .jpg)

http://nl5.upanh.com/b4.s26.d1/f6912c552b055c80401d4342577ed767_43591215.dsc00773 .jpg (http://nl5.upanh.com/b4.s26.d1/f6912c552b055c80401d4342577ed767_43591215.dsc00773 .jpg)
http://nl9.upanh.com/b1.s26.d1/12fc15b12c0910ef9b708844997630b7_43591359.dsc00779 .jpg (http://nl9.upanh.com/b1.s26.d1/12fc15b12c0910ef9b708844997630b7_43591359.dsc00779 .jpg)

http://nl6.upanh.com/b6.s13.d3/52d077ed3da9f1210e0f1befc2405daf_43591406.dsc00783 .jpg (http://nl6.upanh.com/b6.s13.d3/52d077ed3da9f1210e0f1befc2405daf_43591406.dsc00783 .jpg)
http://nl6.upanh.com/b1.s26.d1/f4721599ab2b990115fa0d12c58fa555_43591496.dsc00787 .jpg (http://nl6.upanh.com/b1.s26.d1/f4721599ab2b990115fa0d12c58fa555_43591496.dsc00787 .jpg)
http://nl7.upanh.com/b1.s27.d1/00a21b4a2cb5db560d0bcde410dc6d14_43591547.dsc00790 .jpg (http://nl7.upanh.com/b1.s27.d1/00a21b4a2cb5db560d0bcde410dc6d14_43591547.dsc00790 .jpg)

http://nl1.upanh.com/b3.s13.d3/ca37696098c455a57f07d9572db4abc3_43591601.dsc00795 .jpg (http://nl1.upanh.com/b3.s13.d3/ca37696098c455a57f07d9572db4abc3_43591601.dsc00795 .jpg)

http://nl9.upanh.com/b2.s26.d2/5568aa3ed8ffe4d8f466237c3a002e82_43591659.dsc00800 .jpg (http://nl9.upanh.com/b2.s26.d2/5568aa3ed8ffe4d8f466237c3a002e82_43591659.dsc00800 .jpg)

http://nl8.upanh.com/b1.s27.d1/e1eca81a13db6de6744743ca1281fd57_43591778.dsc00802 .jpg (http://nl8.upanh.com/b1.s27.d1/e1eca81a13db6de6744743ca1281fd57_43591778.dsc00802 .jpg)
http://nl6.upanh.com/b5.s26.d2/dca29e8fb59f8b12478ed6a37d98e9f5_43591816.dsc00805 .jpg (http://nl6.upanh.com/b5.s26.d2/dca29e8fb59f8b12478ed6a37d98e9f5_43591816.dsc00805 .jpg)
http://nl0.upanh.com/b5.s13.d3/24b911a7ebc403caba4d234accde3c8c_43591870.dsc00807 .jpg (http://nl0.upanh.com/b5.s13.d3/24b911a7ebc403caba4d234accde3c8c_43591870.dsc00807 .jpg)

http://nl0.upanh.com/b6.s13.d5/5f3841087d8289aa16ef5f7f562c95a6_43592050.dsc00814 .jpg (http://nl0.upanh.com/b6.s13.d5/5f3841087d8289aa16ef5f7f562c95a6_43592050.dsc00814 .jpg)
http://nl6.upanh.com/b4.s27.d1/88b184a86f785bcc74c988468619be3c_43592156.dsc00819 .jpg (http://nl6.upanh.com/b4.s27.d1/88b184a86f785bcc74c988468619be3c_43592156.dsc00819 .jpg)

ma soi
15-04-2012, 02:40 AM
Ô....Xuân Lộc là giải nhất karaoke hội chợ, hoàng thanh giải 3 karaoke , nghe nói còn 1 girl nào giải nhì nữa mà ta? ai cũng thành tích đầy mình hết, may mình không leng xeng tham gia, không lại out nữa. hehehe
Chúc các bạn thi tốt,xung hết cốt,nhiều người vote.
có nhiều anh tài vậy mình phải mua vé nhiều nhiều đi ủng hộ đã

MimPro
15-04-2012, 03:35 AM
toàn máu mặt r` :) ct hấp dẫn đây :) chúc các bạn top 10 thi tốt nhé :P chúc chương trình thật qành tráng và thành công :)

phutrung2004
15-04-2012, 03:53 AM
Chuc ct thanh cong ... moi nguoi ngu ngon nha

Nikko.bmt
15-04-2012, 07:50 AM
hý hửng..cố lên nào mọi ng ơi

karem luv
15-04-2012, 08:23 AM
ky` zậy ms 60 là kủa karem luv mk ta hjc

HeroBoyBMT
15-04-2012, 08:52 AM
ky` zậy ms 60 là kủa karem luv mk ta hjc
sorry bạn nhé ! ^^ SBD 057 : hoangphitrungnguyenbmt - Quốc Tuấn

trumchuachaybmt
15-04-2012, 10:34 AM
chúc các thí sinh thi tốt :217A:

bmtq5.vnn
15-04-2012, 10:40 AM
:366:cố lên nhé các thí sinh , chúc may mắn nak

ReX.IPhone
15-04-2012, 12:05 PM
Z.zZZZ ! Bữa tưởng tổ chức qua ngày 14 luôn chứ ... Làm hem có đi... Tiếc ghê :31:
Cho duyệt lại ko heroboy :078:

Mr.Kyo_BMC
15-04-2012, 12:15 PM
Cảm xúc vui và khó tả...! Có thể nói chương trình Idol lần này là một sân chơi vô cùng thú vị và hấp dẫn đối với các thí sinh tham gia.. Đối với bản thân thì sẽ cố gắng hết mình trong các phần thi, giao lưu học hỏi, cọ xát nhiều hơn nữa...!! Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho cả 10 thi sính lọt vào vòng chung kết nói chung và Andy Hoàng Thanh nói riêng! Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp

HeroBoyBMT
15-04-2012, 12:18 PM
Z.zZZZ ! Bữa tưởng tổ chức qua ngày 14 luôn chứ ... Làm hem có đi... Tiếc ghê :31:
Cho duyệt lại ko heroboy :078:

hihi, buổi sơ loại đã diễn ra rất thành công và BTC đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc rồi nè bạn, nên không thể duyệt lại lần nữa. Lần này không tham gia được thì đành hẹn bạn vào dịp khác nhé. Vì bmt7 sẽ luôn luôn có những chương trình thật hay, hấp dẫn và bổ ích để diễn đàn của chúng ta vững mạnh... Lần sau nhớ để ý thời gian cho chính xác nhé..hihi. Chúc bạn sức khỏe !http://bmt7.vn/forum/images/icons/I7.gif

karem luv
15-04-2012, 01:19 PM
sorry bạn nhé ! ^^ SBD 057 : hoangphitrungnguyenbmt - Quốc Tuấn

oh my god....

phutrung2004
15-04-2012, 01:58 PM
cảm xúc thật dàn dào và vui mừng nhưng nổi lo lớn nhất của mình là tìm nhạc Beat và bài hat trong vòng thi chung kết. Thi xong sơ khảo mình bị ốm mất rồi hy vọng ngày thi sẽ khỏi ốm.mọi người top 10 cố gắng nha.

karem luv
15-04-2012, 03:46 PM
hý hửng..cố lên nào mọi ng ơi

ủa bạn ơy hỳh nkư pn gọy mỳh jèk hảk?

MrSky
15-04-2012, 05:26 PM
Chúc mừng các bạn vượt qua vòng sơ khảo :))

LINHKIEN165_BMT
15-04-2012, 09:18 PM
bình tĩnh tự nhiên :225::225::76:

binno_bmt
15-04-2012, 09:37 PM
sắp có chương trình hay đây.

Nikko.bmt
16-04-2012, 07:09 AM
có 3 nữ thôi hả tar

Kata
16-04-2012, 08:13 AM
có 3 nữ thôi hả tar

Hãy thể hiện rằng các nữ nhi không hề thua kém nam nhi :327::327::117::117:

kamacome
16-04-2012, 08:27 PM
Hôm này mấy "SAO" này lên thớt nè. Chúc các SAO gặt hái tốt. Chúc BTC giải thành công tốt đẹp :)

[M]r_[T]èo
17-04-2012, 03:13 AM
chúc mừng các thí sinh, bận làm đồ án, ko về tham gia được, tiếc ghê
... không có là cũng 1 ứng cử viên sáng giá đấy =))

kinlove113
17-04-2012, 01:27 PM
hý hửng..cố lên nào mọi ng ơi
taz là taz ủng hộ bạn :D @@

Nikko.bmt
17-04-2012, 06:01 PM
taz là taz ủng hộ bạn :D @@

thaks nhék..đah cố gắng đây..^^

son nu ca
18-04-2012, 02:11 AM
Đã nhận được vé mời của Chương trình...Cũng đã tận mắt thấy công tác chuẩn bị của thí sinh và Ban tổ chức..
Thật sự rất mong đợi sự lột xác của các thí sinh sau khi đã trải nghiệm những giờ phút tập luyện dưới sự hướng dẫn của những người có chuyên môn!
Đứng ở góc độ Thành viên cũng là Nhà tài trợ của chương trình, xin gửi lời cám ơn đến Anh Phúc ( Wedding place), Anh Vinh(cty sự kiện Pro),ca sĩ ( Đạo diễn chương trình....), Ban quản trị và tất cả các Mod cũng như ekip thực hiện chương trình...
Có đến xem hậu trường mới biết lòng nhiệt huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của mọi người cũng như sự giúp đỡ và hỗ trợ các thí sinh tận tình ra sao!
Hy vọng sẽ mang đến những giọng ca tốt nhất và chương trình chuyên nghiệp nhất làm hài lòng những khán giả (thành viên diễn đàn cũng như các khách mời!)
Trân trọng!

Nikko.bmt
18-04-2012, 12:39 PM
thik qá,nhưng k thấy mặt mình ^^

Win-BMT
18-04-2012, 12:43 PM
Có 1 số hình ảnh chất lượng kém nên mình ko up lên mong các bạn thông cảm . Thanks

JcNS
18-04-2012, 01:36 PM
Lại 1 sự kiện lớn của BMT7 :X

Ga_Con
18-04-2012, 06:08 PM
ko có clip hả anh

lalala.pox
18-04-2012, 09:00 PM
Good luck all ^.^

rambo
19-04-2012, 05:51 PM
ku Minh được giả nhớ hú a đi nhậu nha,:004::004::004:

sonhung_1989
19-04-2012, 06:07 PM
Ha??Ông Trung ở cùng xóm mình hồi bữa lọt vào CK luôn...Hoho.,,Chúc mừng nhá,

anhvu_dj_bmt
19-04-2012, 07:01 PM
chúc mấy bro đạt được thành tích cao IDoL năm nay .hãy cố gắng lên
....................chuẩn không cần chỉnh

boylangtu3979
19-04-2012, 07:07 PM
rất ý nghĩa............................

donbay
19-04-2012, 07:27 PM
Chúc chương trình thành công tốt đẹp!

hoanson_bmt
19-04-2012, 07:28 PM
UP.........................

huy2007
19-04-2012, 07:29 PM
chúc ct thành công hơn mong đợi nhé

hoanson_bmt
19-04-2012, 07:29 PM
:004:up.......................

707060
19-04-2012, 07:29 PM
Chúc chương trình thành công tốt đẹp!!

boylangtu3979
19-04-2012, 08:06 PM
thaks nhék..đah cố gắng đây..^^

ủng hộ người đẹp 3 tay

binkute90
19-04-2012, 08:08 PM
Mọi người thi tốt. Hì

mrsonbmt
19-04-2012, 08:32 PM
uppppp tài năng bmt7

nuzt.pmt
19-04-2012, 09:14 PM
úp nào...............

Sen
20-04-2012, 12:29 AM
chúc mọi người thi thật tốt nhé, ngủ ngon!

phutrung2004
20-04-2012, 09:21 AM
thak mọi người thay mặt top 10 chúng mình xin cảm ơn các bạn, chúng mình sẽ cố gắng hết năng lực.

phutrung2004
20-04-2012, 09:23 AM
Ha??Ông Trung ở cùng xóm mình hồi bữa lọt vào CK luôn...Hoho.,,Chúc mừng nhá,

thak e. chúc sức khỏe nha.

MrTom1717
20-04-2012, 07:19 PM
chữ ký buồn vậy .
chúc những ai vô top 10 sẽ cống hiến hết khả năng của mình

Nikko.bmt
20-04-2012, 08:48 PM
ủng hộ người đẹp 3 tay

thaks a nhék ^^

HuyTran88
21-04-2012, 12:06 AM
xuân lộc bên vhnt thì phải,giải 1 bmc idol nữa... KyO thì cũng ko kém :D
thi tốt nha 2 bạn !

subin_bin
21-04-2012, 01:33 PM
Chúc mọi người thi tốt nha, Thanh Tùng cố lên nha....

vinhkrongpak
21-04-2012, 04:13 PM
vui nhỉ ! mình ở xa quá ko về tham dự dc

giangcoi_bmt
21-04-2012, 10:46 PM
lên ......................