PDA

View Full Version : Hàng độc sốc sốcdracula123
13-04-2012, 07:41 PM
:07c: NHƯ TIÊU ĐỀ CẦN BÁN TƯỢNG ĐẠI BÀNG LỤA :523B: GỔ CẨM LAI :914B: ANH EM NÀO QUAN TÂM ... LH : 01655 248 312 VÀ ĐÂY LÀ HÌNH EM NÓ http://www.upanh.com/upanh_p1015221/v/1rz11z8g1mb.htm http://nk6.upanh.com/b2.s25.d3/26b1b7e47c21181a7bd825f81dbdbhttp://nk9.upanh.com/b2.s13.d3/a8d2eecc403af54a3f7504c21c24972d_42553759.p1015213 .120x1.http://nk1.upanh.com/b2.s13.d5/5b40d8f78e0271fb495344db4e5c0e02_42553781.p1015214 .120x1.jpgjpg960_42553676.p1015212.120x1.jpghttp://nk6.upanh.com/b2.s13.d3/11cc9453583cf00a3e5d1b17986158be_42553796.p1015215 .120xhttp://nk2.upanh.com/b2.s13.d5/ab2c9ad3becba75882ee067c5abde8b2_42553812.p1015216 .120x1.jpg1.jpg CHỤP MÁY HINH ĐỂU NÊN KO THAY' RỎ ANH EM TK:523B:http://nk2.upanh.com/b4.s3.d1/5b46154fbe135c0be3b098b53d9937ae_42553812.p1015216 .jpg
http://cA2.upanh.com/..http://cA4.upanh.com/.. (http://www.upanh.com/p1015221_upanh/v/1rz11z8g1mb.htm)http://nk6.upanh.com/b4.s3.d1/6dc22d5a2489484e90576c4f413490b9_42553676.p1015212 .jpg (http://www.upanh.com/p1015212_upanh/v/frz08zfg5xz.htm)http://nk9.upanh.com/b6.s24.d3/8f75da5c1c198468fe5495db95a3a234_42553759.p1015213 .jpg (http://www.upanh.com/p1015213_upanh/v/frz9fz3g9je.htm)http://nk1.upanh.com/b1.s24.d3/a0a7a7dbdaf992badd4a1e959a6f685b_42553781.p1015214 .jpg (http://www.upanh.com/p1015214_upanh/v/1rz5dz0g5ae.htm)http://nk6.upanh.com/b5.s16.d1/4e249b2598265e0a30e206d1a30e5d6f_42553796.p1015215 .jpg (http://www.upanh.com/p1015215_upanh/v/brz44zcg2gi.htm)http://nk2.upanh.com/b4.s3.d1/5b46154fbe135c0be3b098b53d9937ae_42553812.p1015216 .jpg (http://www.upanh.com/p1015216_upanh/v/9rz40z4g1gl.htm)http://cA2.upanh.com/.. (http://www.upanh.com/p1015217_upanh/v/7rz98z9g1yd.htm) ANH EM ĐI QUA UP PHỤ phát nha :170: kick thước ( cao 1m ) chân đế rộng 30cm ( sãi cánh rộng 80cm ) mỗi cánh cao 50cm :32: và giá call; 01655 248 312:412B:

phitruongbmt
13-04-2012, 09:35 PM
Úp qua úp lại cho toại lòng nhau ^^!!!

Mr.DoanDaiHiep
14-04-2012, 10:37 AM
upppppppppp

giangcoi_bmt
15-04-2012, 12:07 AM
oppppppppppppppp

keokeo
30-04-2012, 05:00 PM
uppppppppppppppppppppppp

bossbmt47
04-05-2012, 06:27 PM
lên cho em nó mau về nhà chồng.....................