PDA

View Full Version : cần mua 1 em ga tre để đáhotrunghieu
12-04-2012, 08:14 PM
thankkkkkkkkkkkkkkkk

legiang79bmt
12-04-2012, 09:52 PM
mình có 1 em . giá 300k

huymax
12-04-2012, 09:55 PM
dưới nha trang gà tre rẻ bèo nhèo mà sao trên này mắc quá vậy, gà dưới đó cồ chỉ có 150k đến 180k là hết đát gà mái thì 100k

hotrunghieu
13-04-2012, 09:04 PM
300k ga sao ma 300k ban
hoi mat

legiang79bmt
13-04-2012, 10:30 PM
dưới nha trang gà tre rẻ bèo nhèo mà sao trên này mắc quá vậy, gà dưới đó cồ chỉ có 150k đến 180k là hết đát gà mái thì 100k

dưới đó gà tre lai ko ah bạn ơi . mình gà rặc nặng 6.5 lạng thôi:914B:

cuibapnhat
14-04-2012, 02:25 AM
gà tre trạng 1kg mình co' vài con muốn mua thì liên hệ 0916130909 lên xem gà