PDA

View Full Version : Ga tre daepHung470
10-04-2012, 08:17 AM
Toi co ga tre dep, mot so lai ga rung, ln co, nho co ( 3 va 4 tng tuoi) dung de choi, nhung nay toi phai di cong tc xa khong co dieu kien cham soc nen can ban cho anh em nao co nhu cau choi lien he so dien thoai 0905895909

samurai3585
10-04-2012, 08:44 AM
cho xin ít thông tin nữa đi a+ it hinh nữa

MrTom1717
10-04-2012, 11:59 AM
làm ở 470 ah

huymax
10-04-2012, 08:51 PM
giá đâu anh, em đang quan tâm

hacbao
12-04-2012, 04:16 PM
upppppppppppppppppppppp