PDA

View Full Version : Cần mua sạc ipod shuffledeath122
09-04-2012, 11:21 PM
Như tiêu đề cần mua sạc ipod shuffle gen 2 như hình:
http://www.uphinhnhanh.com/images/271290572353750078935_57.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-271290572353750078935_57.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/13images.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-13images.jpg)
ai biết chỗ mua chỉ e với. tks ace:987: