PDA

View Full Version : bán tượng di lạc cate depngoctien_krongno
09-04-2012, 10:19 AM
mình đang cần bán tượng di lạc cate rất đẹp,cao 80cm ngang 1m.5 nhánh tùng phong thuỷ,minh bán 5trieu ai mua xin liên he 01659623829

http://nk7.upanh.com/b5.s27.d1/d6c1cb9a32936a8d8670e662b06240e7_43191087.dlll.jpg (http://www.upanh.com/dlll_upanh/v/brkffncy7hm.htm)http://nk8.upanh.com/b5.s25.d3/5005e7121974a4d0ce553a81fe4495bb_43191088.daudl.jp g (http://www.upanh.com/dau_dl_upanh/v/frkf4n9y7un.htm)http://nk9.upanh.com/b3.s26.d1/d8272ef944d7ae22ec458eb2e076314f_43191089.nhanhtun g.jpg (http://www.upanh.com/nhanh_tung_upanh/v/5rk0dn3ycud.htm)

ngoctien_krongno
09-04-2012, 11:36 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
09-04-2012, 01:42 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
09-04-2012, 04:14 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
10-04-2012, 08:14 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
10-04-2012, 05:02 PM
up...............................................

ngoctien_krongno
10-04-2012, 06:20 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

hacbao
12-04-2012, 04:16 PM
upppppppppppppppppppppppp

cakcumcum
12-04-2012, 04:24 PM
uppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
14-04-2012, 10:39 PM
uppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
15-04-2012, 07:08 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
02-05-2012, 07:39 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
05-05-2012, 09:23 AM
upppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
08-05-2012, 10:06 AM
upppppppppppppppppppppppp

Mr.Kent.Bmt
11-05-2012, 02:15 AM
:615:
:60: Up phụ !:813:
:60: Bay lên cao nào !! :813:
Và đừng quên bấm nút Thanks nhé Pro !!
:217::217::217::217::217::217::217::217:

nguyentrungdak1987
12-05-2012, 05:27 PM
tượng đã bán........................................