PDA

View Full Version : bán tượng gỗ cẫm laihieubanme
08-04-2012, 02:11 PM
cao 1,2m rộng 1m gia 16t
http://nk1.upanh.com/b1.s13.d3/4e611c086abc0c3e3d0a6c0bba33186b_43156121.13032012 109.jpg (http://www.upanh.com/13032012109_upanh/v/5rk78r1cclj.htm)
http://nk2.upanh.com/b6.s25.d3/570625e36a148a82ede8d193ab17488d_43156422.13032012 110.jpg (http://www.upanh.com/13032012110_upanh/v/brk78rbcapi.htm)

khactoan
08-04-2012, 02:33 PM
Đẹp Thật ...

KenLoveBmt
12-04-2012, 10:43 PM
măc thế cở 8tr thì ok

hieubanme
16-04-2012, 10:40 AM
8t mới hơn tiền công thôi bạn ơi

MICHEALDAKLAK
16-04-2012, 11:11 AM
cái này nguyên khối hay có ghép chỗ nào không ..........

hieubanme
17-04-2012, 02:19 PM
có một tí nơi bụng thôi bạn ơi còn là nguyên hết
http://nl7.upanh.com/b5.s13.d5/c4d05e8fd74d3031e5ff37248e62a5b6_43551277.13032012 118.jpg (http://www.upanh.com/13032012118_upanh/v/fro0dm9s2cb.htm)http://nl3.upanh.com/b1.s13.d5/533538cf216e6b6ac4e1a487644ee7fd_43551283.13032012 111.jpg (http://www.upanh.com/13032012111_upanh/v/aro33m4sccj.htm)

keokeo
30-04-2012, 04:58 PM
uppppppppppppppppppppppp