PDA

View Full Version : ..........Mình có bán kỳ đà thịt đây.........N.T_£uv
07-04-2012, 09:28 PM
Mình có bán kỳ đà thịt, trọng lượng từ 2-3 kg ,hàng rừng . Mình ở CưJut -Đắk Nông . ACE nào muốn mua lh 01649116321(18t). Mình sẽ giao hàng...............ở nội Cujut ( Cần thì em giao hàng cho luôn)
Các bạn qua up dùm với.Có qua có lại

N.T_£uv
09-04-2012, 01:31 PM
.........................

long_c7_mobile
09-04-2012, 02:04 PM
1 con 2kg thì bao nhiu bạn. mua con nhậu
:D

N.T_£uv
10-04-2012, 01:26 PM
1 con 2kg thì bao nhiu bạn. mua con nhậu
:D

600k. cái giá quá rẻ. bạn ở đâu

N.T_£uv
12-04-2012, 01:22 PM
.............................

hacbao
12-04-2012, 04:11 PM
upppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
12-04-2012, 10:20 PM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

N.T_£uv
13-04-2012, 01:34 PM
oppppppppppppppppppppppppppppp

hungacbd
13-04-2012, 01:49 PM
bao nhiêu 1kg ấy...

legiang79bmt
13-04-2012, 10:42 PM
bạn có con nào tầm 1gk hay 1.5 kg ko . nếu có thì alo nhe

N.T_£uv
13-04-2012, 10:49 PM
bạn có con nào tầm 1gk hay 1.5 kg ko . nếu có thì alo nhe

có đấy bạn. nhưng mua nhỏ z về làm gì. làm giống thì mình không chắc nhé. mình bắt từ rửng thôi đó................

N.T_£uv
15-04-2012, 03:20 PM
oppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
15-04-2012, 09:52 PM
opooopppppppppppppppppp

N.T_£uv
16-04-2012, 01:24 PM
opooopppppppppppppppppp

N.T_£uv
16-04-2012, 09:44 PM
oppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
17-04-2012, 01:00 PM
oppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
17-04-2012, 10:07 PM
lên típ............................

N.T_£uv
18-04-2012, 11:59 AM
oppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
18-04-2012, 05:17 PM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

N.T_£uv
19-04-2012, 07:46 PM
oppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
20-04-2012, 05:13 PM
.............................................

N.T_£uv
24-04-2012, 09:26 AM
oppppppppppppppppppppp

duchopmobile
24-04-2012, 09:53 AM
uppppppppppppppppp

kỳ đà .................................................

N.T_£uv
24-04-2012, 09:54 PM
..........................

N.T_£uv
25-04-2012, 01:17 PM
opppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
25-04-2012, 09:57 PM
................................

hoang lan masage
25-04-2012, 10:06 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
26-04-2012, 02:54 PM
opppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
27-04-2012, 05:29 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
28-04-2012, 09:48 AM
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

N.T_£uv
28-04-2012, 01:12 PM
iiiooooooooooooooooooooooooooooooo

N.T_£uv
29-04-2012, 11:09 AM
oppppppppppppp 30/4

N.T_£uv
02-05-2012, 09:41 PM
ioooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

N.T_£uv
03-05-2012, 07:17 PM
oppppppppppppppppppppppppppp

thewinds2006
03-05-2012, 10:48 PM
1m65.........50kg..............14Cm......30 phút... ????????????????? việtnam 14cm thôi?/

N.T_£uv
05-05-2012, 11:54 AM
oppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
13-05-2012, 12:56 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
20-05-2012, 08:49 PM
.....................................

N.T_£uv
22-05-2012, 10:33 AM
ôppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
22-05-2012, 10:11 PM
......................................

N.T_£uv
23-05-2012, 09:26 AM
chán thế.....................

N.T_£uv
23-05-2012, 09:51 PM
........................

N.T_£uv
24-05-2012, 01:02 PM
.....................................

N.T_£uv
24-05-2012, 07:56 PM
..........................

N.T_£uv
25-05-2012, 04:39 PM
oppppppppppppppppppp

N.T_£uv
25-05-2012, 10:22 PM
oppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
26-05-2012, 09:18 PM
.................................................. .............................

N.T_£uv
27-05-2012, 10:49 PM
opppppppppppppppppppp

N.T_£uv
28-05-2012, 02:24 PM
.................................

N.T_£uv
29-05-2012, 01:02 PM
opppppppppppppppppppp

N.T_£uv
31-05-2012, 02:34 PM
300k. bạn ở gần thì giao không tính ph

N.T_£uv
01-06-2012, 01:49 PM
......................

N.T_£uv
01-06-2012, 09:54 PM
lên....................................

N.T_£uv
02-06-2012, 12:00 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
03-06-2012, 01:25 PM
opppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
04-06-2012, 01:18 PM
opppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
05-06-2012, 09:11 AM
oppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
06-06-2012, 06:24 PM
oppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
09-06-2012, 12:46 PM
oppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
10-06-2012, 02:17 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
12-06-2012, 01:18 PM
opppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
13-06-2012, 12:58 PM
opppppppppppppppppp

Iphone3g
13-06-2012, 05:25 PM
up................................................ ...

N.T_£uv
16-06-2012, 09:09 AM
opppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
16-06-2012, 01:25 PM
oppppppppppppppppppp

N.T_£uv
17-06-2012, 01:37 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
18-06-2012, 01:54 PM
opppppppppppppppppppppppppppppp

le quang hieu
18-06-2012, 02:32 PM
:402:uppppppppppppppppppppppppp
uppppppppppppppppppp
uppppppppppppp
uppppppp
uppp

N.T_£uv
19-06-2012, 01:25 PM
.........................

N.T_£uv
19-06-2012, 09:16 PM
oppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
20-06-2012, 09:20 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
22-06-2012, 09:36 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
24-06-2012, 01:11 PM
opppppppppppppppppppppp

hungacbd
24-06-2012, 01:54 PM
up..................

N.T_£uv
26-06-2012, 10:13 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
29-06-2012, 11:32 AM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
30-06-2012, 04:18 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
02-07-2012, 05:09 PM
oppppppppppppppppppppppppppp

ken.no47
02-07-2012, 11:02 PM
Mình có bán kỳ đà thịt, trọng lượng từ 2-3 kg ,hàng rừng . Mình ở CưJut -Đắk Nông . ACE nào muốn mua lh 01649116321. Mình sẽ giao hàng....................ở nội Cujut
Các bạn qua up dùm với.Có qua có lại

uuuuuuuppppppppppp mạnh nè!

N.T_£uv
04-07-2012, 10:45 AM
opppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
05-07-2012, 02:40 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
07-07-2012, 10:02 PM
opppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
08-07-2012, 01:22 PM
opppppppppppppp

N.T_£uv
10-07-2012, 02:31 PM
opppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
13-07-2012, 08:52 AM
opppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
13-07-2012, 09:44 PM
oppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
14-07-2012, 01:17 PM
oppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
20-07-2012, 01:39 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppp

ngochuongbmt
21-07-2012, 03:49 PM
Úppppppppppppppppppp phụ pác !

N.T_£uv
22-07-2012, 09:42 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
23-07-2012, 12:55 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
23-07-2012, 09:15 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
24-07-2012, 01:17 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
25-07-2012, 09:52 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
27-07-2012, 09:11 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
28-07-2012, 02:31 PM
opppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
29-07-2012, 02:49 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
30-07-2012, 08:52 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
31-07-2012, 01:40 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
01-08-2012, 10:00 PM
opppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
04-08-2012, 10:44 PM
opppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
05-08-2012, 01:31 PM
opppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
06-08-2012, 09:43 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
07-08-2012, 05:52 PM
oppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
08-08-2012, 08:59 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
09-08-2012, 05:00 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
11-08-2012, 10:21 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
14-08-2012, 02:34 PM
oppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
15-08-2012, 12:44 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
18-08-2012, 12:30 PM
oppppppppppppppppppppppppppp

nguyenvankhan
19-08-2012, 07:59 PM
mang len dak lak di?

N.T_£uv
19-08-2012, 10:03 PM
mang len dak lak di?

có gì liên hệ,muốn mang lên cũng ok

DeeJay0902034747
19-08-2012, 10:24 PM
up cho bạn:987:

N.T_£uv
20-08-2012, 10:30 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
21-08-2012, 02:10 PM
oppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
22-08-2012, 02:29 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
23-08-2012, 02:38 PM
.................................................. .

N.T_£uv
24-08-2012, 02:39 PM
.................................................. ..............................

style_l0v3_4x
24-08-2012, 04:37 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
24-08-2012, 10:37 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp p

N.T_£uv
25-08-2012, 01:58 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppp

N.T_£uv
26-08-2012, 01:04 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
26-08-2012, 09:49 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
27-08-2012, 10:10 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
28-08-2012, 01:53 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

minhtuyenhttv
28-08-2012, 11:18 PM
có loại nhỏ tầm 35-40 cm ko bạn ?

N.T_£uv
30-08-2012, 02:29 PM
có loại nhỏ tầm 35-40 cm ko bạn ?

hình như có vài con hay sao ý..nhưng nhỏ z lấy nuôi sao

N.T_£uv
31-08-2012, 01:13 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
01-09-2012, 02:26 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
01-09-2012, 09:41 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
02-09-2012, 08:42 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
03-09-2012, 02:33 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
03-09-2012, 10:07 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
04-09-2012, 01:45 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
04-09-2012, 10:30 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
05-09-2012, 09:01 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppp

N.T_£uv
06-09-2012, 02:11 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
06-09-2012, 08:39 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

style_l0v3_4x
06-09-2012, 09:24 PM
úp trả lể..................................

N.T_£uv
07-09-2012, 01:43 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

style_l0v3_4x
07-09-2012, 02:29 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
08-09-2012, 01:37 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

style_l0v3_4x
08-09-2012, 08:55 PM
uppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
09-09-2012, 08:24 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
10-09-2012, 02:21 PM
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000

N.T_£uv
11-09-2012, 10:33 PM
upppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
13-09-2012, 01:49 PM
p[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

N.T_£uv
13-09-2012, 08:02 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppp

N.T_£uv
14-09-2012, 01:47 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
14-09-2012, 07:40 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
16-09-2012, 11:01 AM
oppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
16-09-2012, 10:46 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
17-09-2012, 02:04 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp

N.T_£uv
17-09-2012, 10:22 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
18-09-2012, 01:57 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
19-09-2012, 01:03 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppp

N.T_£uv
20-09-2012, 01:29 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
20-09-2012, 10:51 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
21-09-2012, 01:31 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
24-09-2012, 01:42 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
24-09-2012, 07:07 PM
opppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
25-09-2012, 01:26 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
29-09-2012, 02:17 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
01-10-2012, 02:11 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
01-10-2012, 10:40 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
04-10-2012, 10:43 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
05-10-2012, 10:39 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
06-10-2012, 03:14 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
06-10-2012, 10:23 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
07-10-2012, 09:55 AM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
08-10-2012, 08:27 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
09-10-2012, 01:52 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
10-10-2012, 02:27 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
11-10-2012, 01:19 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
12-10-2012, 08:32 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
16-10-2012, 07:28 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
17-10-2012, 01:56 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
17-10-2012, 08:11 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

OnggiaYamaha
17-10-2012, 10:21 PM
Úp phát nào

N.T_£uv
18-10-2012, 10:14 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
19-10-2012, 01:55 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
19-10-2012, 08:50 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppp

lehung.62
20-10-2012, 05:21 PM
lên cho 1 ngày mới thật may mắn:116::89:

N.T_£uv
21-10-2012, 01:50 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
21-10-2012, 10:04 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
22-10-2012, 01:38 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
22-10-2012, 08:25 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
23-10-2012, 10:58 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppp

N.T_£uv
24-10-2012, 12:59 PM
op ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
26-10-2012, 02:11 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
26-10-2012, 02:20 PM
opppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

N.T_£uv
27-10-2012, 08:49 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppp

nguyenvanteo125
27-10-2012, 09:22 PM
Bao nhiêu tiên 1 kg hả bạn ?! Mình ơ gân cưjut na

N.T_£uv
28-10-2012, 12:43 PM
oppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp