PDA

View Full Version : Buôn Hồ (binh thủy tùng Giá rẻ)huuphucdesign
07-04-2012, 11:31 AM
Cần Bán Binh thủy tùng gia em nó là 3,5tr
http://www.mediafire.com/conv/880389e10eb26040979e2ddb1919fde9f2285ed8431d02b12a 8a43039e6c68564g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?thumb=5&quickkey=r80bgcg3qknt5g0)

http://www.mediafire.com/conv/ddf2095e8265bc9bf11f0f06497810210928a3b9023f960a22 3da70e68dbcb3e4g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?thumb=5&quickkey=b41qav4rcd9enka)

http://www.mediafire.com/conv/98b11536359f35a24add1ddfce3f076850caa460796c38de7c 5215e28aac0f4d4g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?thumb=5&quickkey=ti3ex4z1tk6is3l)

Liên hệ SDT : 0988442336 hoặc 012 74 79 68 68