PDA

View Full Version : bán tượng gỗ cate tạc di lạc và đạt ma rất đẹpngoctien_krongno
03-04-2012, 03:58 PM
mình đang cân bán tượng ông di lạc gỗ cate cao 80cm ngang 1m chơi theo phong thuy 5 nhánh tùng rất đẹp.con ông đạt ma cao 80com và ngang 1m cũng gô cate rất đẹp.ông di lac minh bán 5tr.ông dat ma minh ban 3tr.ai mua xin liên he voi minh 01659623829

http://nk6.upanh.com/b6.s26.d1/b1915995a512d5ed49c1a1d9a9265a07_42929666.hinhdm.j pg (http://www.upanh.com/hinh_dm_upanh/v/2rzd5naeaak.htm)http://nk7.upanh.com/b4.s13.d3/0992ac77f25417dc5b40ed181006af86_42929677.bungdl.j pg (http://www.upanh.com/bung_dl_upanh/v/3rze6n7efaj.htm)http://nk5.upanh.com/b1.s26.d2/286e53b1dfe6c24d5f0fdc36ace43fd2_42929685.daudl.jp g (http://www.upanh.com/dau_dl_upanh/v/8rz72n1e1pr.htm)http://nk1.upanh.com/b2.s25.d3/7f3d97e42693565e42b0bc940ec0a09a_42929691.dlll.jpg (http://www.upanh.com/dlll_upanh/v/5rz45nde8px.htm)

nguyentrungdak1987
03-04-2012, 10:37 PM
up...................................

langtucodon363
04-04-2012, 09:27 AM
gỗ đẹp tượng đẹp nhưng cây tùng xấu quá không cân đối với bức tượng! hơi phí khúc gỗ!!!

ngoctien_krongno
04-04-2012, 12:59 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
04-04-2012, 06:06 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
04-04-2012, 08:35 PM
uppppppppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
05-04-2012, 07:53 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
05-04-2012, 07:55 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

nguyentrungdak1987
05-04-2012, 05:18 PM
up................................................ ..

ngoctien_krongno
06-04-2012, 08:08 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
06-04-2012, 09:06 AM
upppppppppppppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
06-04-2012, 12:00 PM
upppppppppppppppppppppppppp

ngoctien_krongno
08-04-2012, 09:40 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

anbinhchau
08-04-2012, 01:34 PM
2 tuong 5tr co khi ban duoc do

hieubanme
08-04-2012, 02:21 PM
up phu..............................................