PDA

View Full Version : Chú Ý Chú ÝNew start
02-04-2012, 05:00 PM
Mình có 1 bộ hàng nhìn rất đẹp mắt
Gồm có : 2 Ông Đạt Ma , 2 Ông Di lặc , và 1 bộ lục bình
Anh em ghé thăm và cho ý kiến nhé .
Anh Em nào có nhu cầu muốn có những bộ hàng trên thì pm cho mình nhé . lên tận nơi để xem hàng .
DĐ : 0935.639.992 Hoặc 0977.014.567

http://nk2.upanh.com/b2.s25.d3/ef96aa8ac3bf1f3d8dc9ec04fbbf2264_42879222.hinhanh0 16.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh016_upanh/v/3rz38cel4ka.htm)http://nk3.upanh.com/b3.s16.d1/353eb1d8db004d3544e74c7b8134785a_42879223.hinhanh0 17.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh017_upanh/v/arz42ccl9kp.htm)http://nk5.upanh.com/b4.s26.d2/f780f2166834c6021abbe7d32e01cb86_42879225.hinhanh0 18.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh018_upanh/v/crz80cflcsb.htm)http://nk7.upanh.com/b6.s13.d3/f1a476b0f071b8f20e382eb6afa81953_42879227.hinhanh0 20.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh020_upanh/v/1rz7dcbl7se.htm)http://nk1.upanh.com/b1.s13.d3/36523403a3982331556af4546f89dcd8_42879231.hinhanh0 21.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh021_upanh/v/frz69c3ldsd.htm)http://nk3.upanh.com/b1.s26.d2/64d08ec5566fef113610423d071491e0_42879233.hinhanh0 22.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh022_upanh/v/4rz31cal0fm.htm)http://nk5.upanh.com/b1.s3.d1/94b11fde272c4190a920e0b808bd1bbb_42879235.hinhanh0 23.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh023_upanh/v/7rz1ecfl5fs.htm)http://nk7.upanh.com/b4.s13.d3/23ac96ca539690db0468a1ae88add4a4_42879237.hinhanh0 231.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh023__1__upanh/v/drz98c5l2fx.htm)http://nk8.upanh.com/b2.s24.d3/11d58b14c2c68ac0e74ab20d15a7545c_42879238.hinhanh0 24.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh024_upanh/v/6rzdfc4l7fz.htm)http://nk9.upanh.com/b3.s3.d1/d7cc30298af30d0a8af50deee39d018e_42879239.hinhanh0 25.jpg (http://www.upanh.com/hinh_anh025_upanh/v/frzd5c5lcfb.htm)

caolaogia68
02-04-2012, 11:36 PM
hình ảnh mờ nhạt quá khó mà quan sát được...............
phu up vậy

duylongttnk03
03-04-2012, 08:26 AM
Ông Đạt Ma ở hình 2 cao bao nhiêu vậy bạn, giá?

MrTom1717
04-04-2012, 12:14 AM
chụp lại hình cho dể nhìn tí tối quá bạn ơi + giá cả cho a/e tham khảo nha

New start
04-04-2012, 01:49 PM
Ông Đạt Ma ở hình 2 cao bao nhiêu vậy bạn, giá?

Gỗ Trắc bạn ah, giá 4tr. Thanks

New start
05-04-2012, 01:41 AM
Ông Đạt ma cao 40 giá 4tr,còn cac hình khác thì anh em tham khảo rồi cho mình biết nha.Thank:524::524:

New start
05-04-2012, 06:20 PM
Các bác xem hình này rõ hơn.chọn được cái nào pm cho e nhé : 0935 639 992 hoặc 0977 01 4567:61:http://http://nk8.upanh.com/b2.s24.d3/ea18e59728592d769a7ff30008122d6d_43027588.img0001. jpg (http://www.upanh.com/img_0001_upanh/v/arx21j3b1bz.htm)http://nk0.upanh.com/b2.s13.d5/9ae729543852d994461963313cf1fb37_43027590.img0002. jpg (http://www.upanh.com/img_0002_upanh/v/1rx20j4bcbu.htm)http://nk1.upanh.com/b3.s16.d1/a02f57dd0185b1f401701990d700c3f4_43027591.img0003. jpg (http://www.upanh.com/img_0003_upanh/v/frx80j0bfbe.htm)http://nk3.upanh.com/b3.s3.d1/23daa4adc4b92d3845daddab18a400c4_43027593.img0004. jpg (http://www.upanh.com/img_0004_upanh/v/6rx85j3babp.htm)http://nk6.upanh.com/b2.s13.d3/26c4fb167e9eb69977393e37d5348cfe_43027596.img0005. jpg (http://www.upanh.com/img_0005_upanh/v/8rxbdjbb8bg.htm)http://nk8.upanh.com/b1.s25.d3/d1f4d84a86aef057b0186f9d727cf106_43027598.img0007. jpg (http://www.upanh.com/img_0007_upanh/v/brx52jdb5bl.htm)http://nk0.upanh.com/b3.s26.d2/3c646059e88dd991b4421dc965935ec3_43027600.img0008. jpg (http://www.upanh.com/img_0008_upanh/v/8rxb0jdb8on.htm)http://nk4.upanh.com/b4.s24.d3/6624fa5286348e7095c13279458665d5_43027604.img0009. jpg (http://www.upanh.com/img_0009_upanh/v/4rx0ejcbaoi.htm)http://nk7.upanh.com/b2.s13.d5/2cebefb45e3d492d2fd24d9374f12048_43027607.img0010. jpg (http://www.upanh.com/img_0010_upanh/v/9rx9aj7b8oc.htm)

New start
07-04-2012, 08:39 PM
Đạt Ma nhỏ- 4tr _ Đạt Ma lớn- 6tr _ Bình Nhỏ- 1,5tr _ Cóc Thần_ 3tr ..../
Anh em nào thích thì cho mình nha : 0935 63 9992 hoặc 0914 494 594
Thank.

Nhím∙bmt
11-04-2012, 09:52 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

giangcoi_bmt
11-04-2012, 09:58 AM
oppppppppppppppppppppppp

KenLoveBmt
05-05-2012, 11:38 AM
cóc than la hinh nao thế bạn