PDA

View Full Version : Bán tượng Di lạc ngồi cành đào Thủy tùngYumi-BMT
02-04-2012, 01:09 PM
Cao: 60, ngang: 60, dày: 39
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201204029214zda5ywmznz2996103.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201204029214ywfhnji2n23362530_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201204029214ngizowvhod3394640_1.jpeg
Giá: 13t
LH: 01272888887
:327:

hacbao
12-04-2012, 04:23 PM
upppppppppppppppppppppp