PDA

View Full Version : Nhan Design Albumty@bmt
27-03-2012, 02:53 PM
:498: Mình nhận design tất cả các loại hình ảnh như Album cưới, hình nghệ thuật,hình chân dung, hình phục hồi,.... với giá cả hợp lý và đảm bảo chất lượng.
:425A:Rất mong được hợp với các Studio và ace trên diễn đàn !chân thành cảm ơn! bảo đảm giá mềm! vì yêu công việc là chính mà Liên hệ
+ SĐT 0986 708 102 ( ty )
+ Yahoo doi_khongben_002
+ Mail (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/02.jpg)doi_khongben_002@gmail.com http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/02.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/02.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x512.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/0002.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/0002.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x512.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/000217.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/000217.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x512.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/000212.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/000212.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x512.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/00028.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/00028.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x512.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/00027.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/00027.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/03.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/03.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/04.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/04.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/05.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/05.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/08.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/08.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/14.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/14.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/18.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/18.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/16.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/16.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/11.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/11.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/09.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/09.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/08.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/08.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x512.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/00021.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/00021.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1021x365.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/01daucuoi.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/01daucuoi.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x341.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon0311.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon0311.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x341.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon0312.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon0312.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x341.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon039.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon039.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x341.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon038.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon038.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x341.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon036.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon036.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x341.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon034.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon034.jpg)http://www.bmt7.vn/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x341.http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon033.jpg (http://i1154.photobucket.com/albums/p529/tybmt986/cuon033.jpg)0986.708102 gap Ty'

thiencoolboy
30-03-2012, 12:07 PM
Up cho dich! Vu! tôt'...

thiencoolboy
30-03-2012, 12:09 PM
mấy Pic đó bác Design hả... đx... hôm nào để bác Design thử... đx ae minh hợp tác...

ty@bmt
31-03-2012, 06:45 PM
mấy Pic đó bác Design hả... đx... hôm nào để bác Design thử... đx ae minh hợp tác...

====> thank bac da quan tam

Win-BMT
03-04-2012, 01:01 PM
Sẽ liên hệ với bạn . Chúc đắt khách :)

ty@bmt
03-04-2012, 11:14 PM
Sẽ liên hệ với bạn . Chúc đắt khách :)

thank da ghe tham

hacbao
04-04-2012, 08:52 AM
upppppppppppppppppp