PDA

View Full Version : CẦN BÁN LỤC BÌNH 1m6 - gỗ Kiềng kiềng - giá rẻhoa.da.co.chu~
26-03-2012, 10:06 AM
kiềng kiềng 1m6, đã làm hoàn thiện- giá: 9.500.000đ
Chiu liu bông 1m4, đã hoàn thiện: - Giá: 8.200.000đ
Liên hệ: 0905 066 430- Xem hàng tại: 235/17 Nguyễn Văn Cừ - còn fix
ghé vào link để xem ảnh http://upanh.com/luc_binh_chiu_liu_b...rbb7hcr2hw.htm
http://upanh.com/luc_binh_kieng_kien...rba8h1rbzh.htm