PDA

View Full Version : e oj ju a jum kaj dj. Pj po da pun oj la pun!hjxhjx!loovva
24-03-2012, 03:28 PM
o bmt nay chan wa hj, pjt o nha k0n co nhju pan h0n, zuj h0n, nhug mk.hjx, van faj o bmt vj... M0j ra day nen hk co pan j hjt, aj cho mjh lam wen nha. Mjh gj0j thjeu chut, hj. Mjh ten duy. Sjh nam 93, dg o tro taj duog amakhe de 0n thj, o day chan 0m ak. Hk co aj dj cho hjt ak. Kug rat mun tjm pan m0j o day, aj san l0g thj pm 01659366764 lam wen he.

kiss.njk3
24-03-2012, 03:45 PM
ủa nhà đâu muk ra đây ôn thi ak'
bắt tay làm qen nè năm nay cũng ôn thi muk h chã thấy màu j` hết ak :(

loovva
24-03-2012, 03:50 PM
oh z hj, z thj de laj so dt dj. Tj pm sau. O cumgar pan ah.

Nhím∙bmt
24-03-2012, 04:02 PM
anh ơi cho em làm quen nha e cũng đang bùn....

loovva
24-03-2012, 04:23 PM
hk pjt nen xug e hay xug pan day, nhug mjh lun san l0g, p pm so dt mjh dj, hk thj de laj so dt tren day kug dx.

Kata
24-03-2012, 04:31 PM
Tiếng việt không dấu ! close !