PDA

View Full Version : Mua vé máy bay - nhận quà tặng hấp dẫnasiadaklak2011
22-03-2012, 11:21 PM
Từ ngày 01/04/2012 Công ty TNHH Du Lịch ASIA tổ chức chương trình: "Mua vé máy bay - Được tặng quà". Dành cho tất cả mọi khách hàng mua vé tại Công ty TNHH Du Lịch ASIA - 19 Lý Thái Tổ - Tp. Buôn Ma Thuôt. Mọi chi tiết xin liên hệ: 05003 579 679.

tudocongtu11
23-03-2012, 03:49 PM
uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:uppppppppppppppppp-----------------:524:

tudocongtu11
23-03-2012, 03:50 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp:103A:upp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp:103A:uppppp ppppppppppppppppppppppppppppppppppp:103A:upppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppp:103A:uppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppppp:103A:upppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppp:103A:uppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppp:103A:upppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppp:103A:uppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppp:103A:upppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppp:103A:uppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppp:103A:upppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppp:103A:uppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppp:103A: