PDA

View Full Version : cần đổi cặp pin sạc tiểu, lấy cặp bin sạc 3AAAhuynhphu
10-03-2012, 07:27 PM
cần đổi cặp pin sạc tiểu, lấy cặp bin sạc nhỏ AAA
ai có nhu cầu liên lạc nha!

longbcvt
14-04-2012, 11:37 PM
Bạn còn cần đổi nữa không, mình còn dư nè.