PDA

View Full Version : Bán chào màoyeu chim
10-03-2012, 11:50 AM
Chim đã bán. Cám ơn AE BMT7. Close topic

youwin
10-03-2012, 08:48 PM
Nhà nhiều chào mào quá rồi chứ ko là xuống ủng hộ a.sơn 1em rồi
Hôm qua mới cho 2con DLak cho bớt nè a