PDA

View Full Version : hoa xinh cho 8-3 thêm nhìu ý nghĩaquynhkute1989
01-03-2012, 01:23 PM
[8-3 tới mình kinh doanh cả hoa tươi, hoa giấy và hoa voan, rất mong ace ủng hộ, giá cả ưu đãi.cam kết rẻ nhất trên địa bàn bmt. lưu ý: mình bán hoa hồng đà lạt, đẹp hơn hoa vườn bmt nhìu.(sẽ có giá tốt cho ace gọi đặt trước)
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/28/13305113262007999771_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359439602)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/29/1330511369286828769_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359440056)

giỏ hoa mây, trong hình trái tim, ngang 22cm, dọc 17cm

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/29/13305113921468652969_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359440288)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/30/13305114421899257706_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359440834)
giỏ hoa chữ love, ngang 40cm,rông 22cm
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/31/13305114611385574825_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359441073)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/33/1330511614524198547_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359442712)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/33/1330511635208636090_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359442933)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/35/1330511750452666240_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359444193)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/35/13305117251846355577_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359443866)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/36/13305117961496903212_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359444801)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/37/13305118211785908317_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359445115)
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/37/13305118461387908818_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359445425)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/37/13305118641243059541_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359445632)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/38/133051188741372941_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359445924)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/42/13296301561444095240_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352635558)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/42/13296301572115859886_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352635578)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/42/1329630158770442127_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352635598)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/42/13296301631118526336_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352635685)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/39/13305119522127033455_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359446637)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/39/13305119741733755505_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359446878)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/39/13305119981913563981_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359447123)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/40/13305120161253044970_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359447306)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/40/1330512040618923223_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359447554)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/41/1330512062611095692_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359447823)
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/41/1330512085604555232_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359448075)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/41/1330512108248567085_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359448365)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/42/1330512124906531075_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359448572)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/42/13305121401962372491_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359448738)
bó hoa to khủng, hơn 70 bông
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/42/1330512154543647745_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359448901)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/43/1330512209271426874_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359449584)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/43/1330512230842593381_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359449823)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/44/1330512269868479460_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359450182)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/45/1330512329368021295_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359450751)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/29/17/46/13305123742118715253_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1359451220)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/42/1329630163457405713_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352635696)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/42/13296301681500656536_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352635761)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/42/13296301771543177903_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352635911)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/43/13296301801334951064_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352635980)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/19/12/43/13296301941674104476_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1352636192)

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/10/14/19/37/13185958481750575889_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1272604980)

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/10/14/19/17/1318594644699455891_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1272593799)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/01/9/22/13253845261708077673_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1320434162)

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/01/9/26/13253848041716008849_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/vuongchinhthuan/apps/photo/album/photo-detail/id/1320437170)

honduras123
02-03-2012, 08:39 AM
Em cho anh hỏi cái hộp hoa hình trái tim có nguyên liệu nào khac ko em chẳng hạn như họp = nhựa hay thủy tinh

quynhkute1989
02-03-2012, 08:53 PM
Em cho anh hỏi cái hộp hoa hình trái tim có nguyên liệu nào khac ko em chẳng hạn như họp = nhựa hay thủy tinh
ko a ak, chỉ có hộp giấy thui a.........

honduras123
03-03-2012, 01:32 AM
bên anh là do khách hàng đặt anh đã ship mẫu hàng của em nhưng họ chỉ thích mẫu trái tim nhưng = nguyên liệu khác,nếu anh dặt SLL thì em tính giá như thế nào

Thang.VIB
03-03-2012, 01:46 AM
up phụ...........

quynhkute1989
03-03-2012, 08:33 AM
bên anh là do khách hàng đặt anh đã ship mẫu hàng của em nhưng họ chỉ thích mẫu trái tim nhưng = nguyên liệu khác,nếu anh dặt SLL thì em tính giá như thế nào
anh xem kĩ mãu hoa của e chưa, nếu anh quan tâm thì xuống xem và thỏa thuận, sll là khoảng bnhiu hả anh? do e làm một mình và là hand made nên ko làm dc nhìu đâu, nếu a thích thì thay thế hộp bằg chất liệu khác e sẻ làm hoa cho anh, giá rẻ thui, hì, có j call e nha,,,,,,,,,,,