PDA

View Full Version : Khai giảng khoa mới ANH VĂN GIAO TIẾPKL English Center
29-02-2012, 06:23 PM
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI
CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN GIAO TIẾP
NGÀY 07/03/2012

Thời gian học từ 17h30 --> 19h và 19h30 --> 21
2 - 4 - 6 và 3 - 5 -7

Đăng ký ngay hôm nay để được kiểm tra đầu vào miễn phí + giảm 10% học phí.

bmtbmt1122
01-03-2012, 07:53 AM
ngày mới đông khách-----------

KL English Center
01-03-2012, 02:54 PM
up.................

KL English Center
02-03-2012, 06:21 PM
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI
CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN GIAO TIẾP
NGÀY 07/03/2012

Thời gian học từ 17h30 --> 19h và 19h30 --> 21
2 - 4 - 6 và 3 - 5 -7

Đăng ký ngay hôm nay để được kiểm tra đầu vào miễn phí + giảm 10% học phí.

KL English Center
03-03-2012, 10:50 AM
up............

KL English Center
04-03-2012, 05:06 PM
up.............

nguyenvankiem
04-03-2012, 11:28 PM
mua bằng cho nhanh !