PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột help me! cần mua rượu cần ngonnakun_shop
29-02-2012, 10:03 AM
Cần mua rượu cần cho mấy đứa bạn dưới sg mà ko bít ở đâu ngon. Ai bít chỉ mình giùm với , cho mình bít giá lun nha. thanks cả nhà nek