PDA

View Full Version : Bn sim 09789.02.999 v 0972.73.6668thodt86
18-02-2012, 11:53 PM
Lin hệ:0987.651.651 hoặc 0933.55.1368 để được hỗ trợ giao hng nh

09789.02.999========10,090,000
0989.050.666========7,890,000
09.868.73777========4,490,000
09866.73.777========4,490,000
09.44.00.3979========4,190,000
09.454.13979========2,880,000
0946.52.3979========2,880,000
09432.66664========1,090,000
09.4541.0379========350,000
09732.89998========2,990,000
098.77.39993========2,390,000
097.692.5959========1,990,000
0989.23.0880========1,190,000
0984.92.8998========2,390,000
0979.32.3883========1,830,000
0985.02.9393========1,830,000
0988.53.0880========1,190,000

0988.159.222========1,890,000
0989.016.222========1,799,000
0978.738.222========1,749,000
0989.265.222========1,799,000
0988.516.222========1,799,000
0988.175.222========1,749,000
0989.639.222========1,890,000
0988.078.222========1,890,000
0989.918.222========1,799,000
0987.558.000========1,500,000
09.88888.375========5,500,000
09.88888.406========4,800,000
093.90.68688========4,490,000
09.7273.6668========4,499,000
097.359.6668========4,499,000
0936.70.8866========3,290,000
0935.40.8868========2,590,000
091.775.6866========2,190,000
0902.54.6686========2,190,000
0907.30.6866========1,990,000
0929.668.688========5,990,000
0925.68.8866========5,500,000
0925.01.8866========1,290,000
092.550.8866========1,290,000
0925.72.8668========1,590,000
0927.626.686========1,190,000
0996.32.8668========1,990,000
0996.35.8668========1,990,000
0939.35.8868========2,890,000

thodt86
23-02-2012, 12:46 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppp

Vuhuynh
23-02-2012, 01:07 AM
lên phát cho người quen thui

thodt86
24-02-2012, 12:58 AM
Thanks người quen nh

phitruongbmt
24-02-2012, 06:49 AM
uppppppppppppppp