PDA

View Full Version : Viettel giá rẻ XXXX.2468 - xxxx.3579 giá 500thamdinhgia00
17-02-2012, 04:17 PM
Đồng giá 500k/sim
01679.83.2468
01672.64.2468
01678.13.2468
01677.35.2468
01677.18.2468
01676.35.2468
01675.82.2468
01675.62.2468
01675.23.2468
01675.19.2468
01675.08.2468
01673.09.2468
01672.31.2468
01673.08.2468
01677.69.2468
01672.13.2468
01652.47.3579
01654.87.3579
01664.05.3579
01653.10.3579

Đồng giá 700k/sim
0169.212.3579
0163.573.3579
016.3334.3579
0167.335.3579
01635.93.3579
01665.98.3579
01636.98.3579
0165.790.3579
0163.828.3579
0163.626.3579
0166.577.3579
0167.566.2468
01674.33.2468
016.79.89.2468
01678.33.2468
01676.11.2468
01679.38.2468
01679.55.2468
0167.339.2468
01677.81.2468

thamdinhgia00
23-02-2012, 11:08 AM
upppppppppppppp ngày mới nào

thamdinhgia00
24-02-2012, 04:04 PM
lên nao........................

thamdinhgia00
30-03-2012, 10:22 PM
Upppp cho ngay lễ vui vẻ