PDA

View Full Version : bán nhanh lô sim mobi giá chuẩn không cần chỉnh đâysimcard_1080
17-02-2012, 02:05 PM
0939.05.2345 3.500.000
0939.05.77.99 3.500.000
0938.592.777 2.500.000
0938.237.555 2000000
0932.94.38.38 2000000
0906.99.13.99 2000000
0907.05.86.79 1500000
090.696.86.79 1500000
0906.075.275 1200000
0936.29.02.92 1200000
0907.699.268 1200000
090.77.00.268 1200000
0939.53.4668 1200000
0907.699.166 1000000
0907.699.088 1000000
0905.31.05.80 1000000
0905.31.05.81 1000000
0905.31.05.98 1000000
0905.31.01.83 1000000
0905.31.01.98 1000000
0905.31.01.94 1000000
0905.31.01.80 1000000
0907.92.79.78 800000
0936.505.292 800000
0936.292.535 800000
0907.323.050 800000
0907.823.669 800000
093.56.19991 800000
0932.21.04.80 800000
0902.63.2286 800000
090.770.1586 800000
0907.699.066 800000
0907.69.8885 800000
0935.162.386 800000
0937.512.866 800000
0935.175.268 800000
0935.175.368 800000
0907.698.579 600000
0907.699.855 500000
0907.698.166 500000
0907.698.298 500000
0907.699.005 400000
0907.699.443 400000
090.77.00.323 400000
0907.698.498 400000
0907.699.538 400000
0907.6999.38 400000
0907.699.211 350000
0907.701.228 350000
0907.698.443 350000
0907.698.091 350000
0907.698.093 350000
0907.698.102 350000
090.77.00.238 350000
0907.698.400 300000
0907.698.500 300000
0907.698.311 300000
0907.701.533 300000
0907.698.323 300000
0907.698.373 300000
0907.698.858 300000
0907.69.80.83 300000
0907.6996.82 300000
0907.699.691 300000
0907.6999.45 300000
0907.69.81.83 300000
090.77.00.328 300000
090.77.00.573 300000
090.77.00.563 300000
0907.69.88.09 300000
090.770.1182 300000
0907.699.187 300000
0907.69.88.12 250000
0907.69.88.25 250000
0907.69.88.75 250000
0907.69.89.53 250000
0907.698.602 250000
0907.699.017 250000
0907.698.597 250000
0907.698.593 250000
0907.698.502 250000
0907.698.429 250000
0907.701.263 250000
090.77.00.971 250000
090.77.00.972 250000
090.77.00.965 250000
090.77.00.891 250000
090.77.00.163 250000
0907.699.857 250000
0907.699.576 250000
0907.69.94.95 250000
0907.699.253 250000
0907.699.385 250000
0907.69.93.95 250000
0922.639.879 200000
0925.279.739 200000
0925.279.738 200000
0923.008.606 200000
0922.639.579 200000
0925.279.699 200000
0925.27.96.98 200000
0907.698.475 200000
0907.698.250 200000
0907.698.145 200000
0907.701.546 200000
0907.701.521 200000
0907.701.475 200000
0907.701.462 200000
0907.701.403 200000
0907.701.253 200000
0907.701.251 200000
090.77.00.894 200000
090.77.00.864 200000
090.77.00.532 200000
0907.699.813 200000
0907.69.89.74 200000
0907.699.704 200000
0907.699.734 200000
0907.699.402 200000
0907.699.150 200000
0907.699.230 200000


call: 0985 16 3456
yh: simcard_1080

duongqh
17-02-2012, 03:32 PM
up lại là cử chĩ đẹp

simcard_1080
17-02-2012, 04:24 PM
lên dẫn đầu..................................

simcard_1080
17-02-2012, 06:04 PM
lên top...............................

simcard_1080
17-02-2012, 10:09 PM
up................................................ ....

simcard_1080
18-02-2012, 12:21 PM
up lên.....................................

nguyentan_pro9x
18-02-2012, 12:52 PM
up lên.....................................

simcard_1080
19-02-2012, 11:38 AM
lên cao nào....................................

nguyentan_pro9x
19-02-2012, 01:17 PM
bay cao bay xa....................................

nguyentan_pro9x
19-02-2012, 03:31 PM
lên dẫn đầu............................................

nguyentan_pro9x
19-02-2012, 05:38 PM
lên top...........................

nguyentan_pro9x
20-02-2012, 11:38 AM
up phụ.......................................

nguyentan_pro9x
21-02-2012, 08:42 AM
up.....................................

nguyentan_pro9x
21-02-2012, 08:43 AM
lên cao bán nhanh............................

haimeo8202
21-02-2012, 09:46 AM
up nhanh bán nhé

simcard_1080
23-02-2012, 08:46 AM
bay cao bay xa...........................................

OMG
23-02-2012, 08:53 AM
phụ......................................

simcard_1080
23-02-2012, 02:09 PM
lên top...................................

simcard_1080
26-02-2012, 12:28 PM
lên cao.........................................

simcard_1080
27-02-2012, 09:17 AM
lên cao...................................

simcard_1080
27-02-2012, 03:39 PM
bay cao bay xa................................................

phitruongbmt
27-02-2012, 05:22 PM
Phụ nhau lên Top nào !!!!

simcard_1080
29-02-2012, 02:01 PM
up lên.......................................

simcard_1080
03-03-2012, 06:24 PM
lên cao bán nhanh.....................................

simcard_1080
03-03-2012, 09:37 PM
up lên top.....................................

simcard_1080
04-03-2012, 05:59 PM
up lên top.........................................

simcard_1080
04-03-2012, 09:34 PM
bay cao bay xa................................................ .

simcard_1080
07-03-2012, 12:11 AM
bay cao bay xa................................

simcard_1080
07-03-2012, 11:25 PM
lên cao bán nhanh................................

simcard_1080
07-03-2012, 11:44 PM
lên cao bán nhanh............................

simcard_1080
08-03-2012, 07:23 PM
đắt khách............................................ .

simcard_1080
08-03-2012, 08:49 PM
lên cao bán nhanh.................................

simcard_1080
08-03-2012, 11:25 PM
up lên top............................................

anh333nam
09-03-2012, 12:06 AM
chuc dong khach ,............

simcard_1080
09-03-2012, 07:03 PM
đắt khách..........................................

simcard_1080
09-03-2012, 11:39 PM
lên top bán nhanh..................................

simcard_1080
11-03-2012, 12:32 AM
lên cho mọi người thấy..........................................

simcard_1080
11-03-2012, 06:45 PM
up lên................................

simcard_1080
12-03-2012, 12:04 AM
lên cao bán nhanh..................................

simcard_1080
12-03-2012, 11:48 PM
bay cao bay xa.................................

dacbietthuvi
12-03-2012, 11:55 PM
upppppp phụ bạn

nguyentan_pro9x
13-03-2012, 10:48 PM
bay cao bay xa..........................................

nguyentan_pro9x
15-03-2012, 11:04 PM
lên cao bán nhanh.....................................

nguyentan_pro9x
16-03-2012, 12:21 AM
up lên.......................................

c0thjen
16-03-2012, 04:41 PM
phụ bạn nào :D

simcard_1080
17-03-2012, 11:49 PM
bay cao bay xa..............................

simcard_1080
18-03-2012, 12:46 AM
lên cho đêm khuya...................................

simcard_1080
18-03-2012, 09:43 PM
up lên top...........................................

simcard_1080
18-03-2012, 11:45 PM
lên cao bán nhanh...............................

simcard_1080
20-03-2012, 12:06 AM
lên cao bán nhanh...........................................

simcard_1080
22-03-2012, 11:07 PM
lên cao bán nhanh............................................. ...

simcard_1080
23-03-2012, 12:24 AM
lên cho dễ bán....................................

simcard_1080
24-03-2012, 12:24 AM
lên cho dễ bán..........................................

simcard_1080
25-03-2012, 06:50 PM
lên top............................................... ......

simcard_1080
26-03-2012, 10:42 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

simcard_1080
27-03-2012, 02:15 PM
up lên top.............................................

simcard_1080
27-03-2012, 04:39 PM
lên cao bán nhanh........................................

simcard_1080
27-03-2012, 06:12 PM
đắt khách........................................

simcard_1080
28-03-2012, 10:54 PM
lên cho mọi người thấy.................................