PDA

View Full Version : sim đẹp viettell giá rẻ cho ae đâysimcard_1080
17-02-2012, 01:58 PM
0969.222.666 60000000
0968.222.666 60000000
0962.186.186 30000000
092.669.5555 15000000
0926.67.6789 12000000
0977.75.39.79 6000000
0866606888 6000000
0973.96.9889 3500000
098.220.9339 3000000
0985.251.777 2800000
0979.820.555 2500000
0979.98.59.59 2500000
0975.82.78.78 2500000
0979.51.78.78 2500000
0986.31.9669 2500000
0979.88.6116 2200000
0988.56.6116 2200000
0987.96.18.18 2000000
0978.93.56.56 2000000
0987.20.83.83 2000000
0977.69.93.93 2000000
0975.23.96.96 2000000
0976.37.96.96 2000000
0978.62.33.66 2000000
0983.58.3663 2000000
0982.35.3993 2000000
0983.57.3993 2000000
0985.38.6336 2000000
0927.170.888 2000000
0979.08.8228 2000000
0979.08.8558 2000000
0979.88.6556 2000000
0979.88.07.88 2000000
097.9889.386 2000000
0978.93.16.16 1800000
0983.50.16.16 1800000
0979.48.16.16 1800000
0978.23.16.16 1800000
0977.85.16.16 1800000
0987.04.16.16 1800000
0979.43.18.18 1800000
0983.49.18.18 1800000
0975.42.98.98 1800000
0983.56.2992 1800000
0983.57.6116 1800000
0986.43.8118 1800000
0984.29.9559 1800000
0979.881.222 1800000
086.272.66.77 1800000
098.992.38.78 1600000
0973.52.46.46 1500000
0977.97.82.82 1500000
0978.89.82.82 1500000
0978.90.82.82 1500000
0977.04.83.83 1500000
0983.58.1661 1500000
0983.56.1881 1500000
0983.56.2552 1500000
0983.57.2662 1500000
0986.02.5115 1500000
0986.08.5665 1500000
0975.10.6116 1500000
0989.04.6556. 1500000
092.59.68886 1500000
0925.139.138 1500000
0973.28.2002 1500000
0982.269.869 1500000
097.595.86.79 1500000
0975.43.86.79 1500000
0976.31.86.79 1500000
0986.49.38.79 1500000
0986.17.38.79 1500000
0982.61.38.79 1500000
0979.27.38.79 1500000
0979.88.1551 1500000
0979.88.5445 1500000
086660.1102 1500000
0984.82.5005 1200000
0985.828.393 1200000
0923.072.666 1200000
0989.86.37.86 1200000
0974.15.0123 1200000
0975.60.79.39 1200000
0979.88.39.38 1200000
0986.27.39.78 1200000
0984.35.39.78 1200000
0987.57.39.78 1200000
0975.82.39.78 1200000
0979.88.1974 1200000
0977.13.30.30 1000000
0979.887.444 1000000
0979.881.123 1000000
0979.883.139 1000000
0979.88.20.66 1000000
0975.63.33.22 900000
0976.23.79.78 900000
0984.83.79.78 900000
0983.61.79.78 900000
0975.438.444 800000
0973.075.444 800000
0975.397.444 800000
097.5528.444 800000
0975.71.62.62 800000
0985.898.070 800000
0975.565.090 800000
0989.18.12.97 800000
0923.07.38.38 800000
0922.63.9339 800000
0979.885.000 800000
0979.884.939 800000
0979.88.56.58 800000
0982.251.486 800000
0985.730.286 800000
098.505.3336 800000
0982.381.113 800000
0975.14.0440 800000
0986.89.07.86 700000
0972.406.386 700000
0984.034.779 700000
0985.38.26.39 700000
098.2586.739 700000
0979.880.228 700000
0975.39.59.88 700000
0988.341.139 600000
0982.216.246 600000
0979.880.633 600000
0979.883.479 600000
0979.883.449 600000
0979.882.466 600000
0979.885.169 600000
0972.322.995 600000
0972.252.212 600000
0988.66.30.68 600000
0982.355.378 500000
08.66.75.46.86 500000
08.66.754.186 500000
08.66.754.286 500000
08.66.754.669 500000
09.24.25.8886 500000
0925.139.123 500000
0923.07.25.25 500000
0987.93.78.39 500000
0979.885.022 500000
0979.886.445 500000
0979.885.313 500000
0979.885.404 500000
0987.500.446 500000
0907.699.855 500000
0907.698.166 500000
0907.698.298 500000
0915.598.166 450000
0979.886.343 450000
0988.473.139 450000
0989.187.883 420000
0976.026.998 420000
09888.35.263 400000
0979.88.25.35 400000
0975.270.118 360000
0982.766.050 360000
0978.489.050 360000
0987.523.343 360000
0982.791.353 360000
0983.963.252 360000
0982.263.707 360000
0987.510.696 360000
0972.37.40.80 360000
0982.198.132 360000
0982.373.062 360000
0982.372.095 360000
0985.918.256 360000
0974.291.383 360000
0989.19.62.83 360000
0977.158.296 360000
0977.136.221 360000
0982.365.223 360000
0977.158.331 360000
0987.531.335 360000
0972.329.550 360000
0985.943.660 360000
0972.319.663 360000
0982.263.771 360000
0985.410.772 360000
0983.427.880 360000
0979.675.101 360000
0982.408.131 360000
0979.674.171 360000
0977.40.61.81 360000
0988.73.61.91 360000
0979.654.505 360000
0972.317.515 360000
0972.317.525 360000
0972.319.565 360000
0979.673.595 360000
0979.648.303 360000
0972.326.303 360000
0972.329.030 360000
0982.368.114 360000
0982.769.115 360000
0979.682.797 350000
0976.707.769 350000
0989.28.68.14 350000
0989906893 350000
0989286953 350000
0976.027.002 350000
0989.618.003 350000
0982.785.009 350000
0977.406.112 350000
0987.239.919 350000
0972.216.278 300000
0985.427.247 300000


call: 0985 16 3456
yh: simcard_1080

duongqh
17-02-2012, 03:37 PM
up lại là cử chĩ đẹp

simcard_1080
17-02-2012, 04:23 PM
bay cao bay xa..............................

simcard_1080
17-02-2012, 06:03 PM
lên cao bán nhanh..................................

simcard_1080
17-02-2012, 10:08 PM
len cao...................................

simcard_1080
18-02-2012, 12:21 PM
dk................................................ ...

nguyentan_pro9x
18-02-2012, 12:52 PM
lên top nào.........................................

MySpace
18-02-2012, 01:01 PM
toàn sim đẹp up

simcard_1080
19-02-2012, 11:38 AM
lên top..............................................

VanTienQuangGroups
19-02-2012, 12:38 PM
up phụ bạn

nguyentuan_6686
19-02-2012, 12:45 PM
up nè hàng đẹp giá tốt

nguyentan_pro9x
19-02-2012, 01:16 PM
lên top..................................

nguyentan_pro9x
19-02-2012, 03:30 PM
lên top nào..................................

nguyentan_pro9x
19-02-2012, 05:36 PM
up.......................................

nguyentan_pro9x
20-02-2012, 11:38 AM
up lên top.....................................

nguyentan_pro9x
21-02-2012, 08:41 AM
lên cho hàng đẹp...............................

simcard_1080
23-02-2012, 08:45 AM
lên cao bán nhanh...............................

OMG
23-02-2012, 08:52 AM
mua may bán đắt nha bác

simcard_1080
23-02-2012, 02:08 PM
up lên.....................................

simcard_1080
24-02-2012, 09:05 AM
lên cao bán nhanh.......................................

simcard_1080
26-02-2012, 12:28 PM
lên top............................................... ......

thanh718
26-02-2012, 11:23 PM
nhiều sim wa...............

simcard_1080
27-02-2012, 09:15 AM
lên cao..............................

simcard_1080
27-02-2012, 03:38 PM
lên cao bán nhanh.........................................

simcard_1080
29-02-2012, 02:01 PM
lên cao bán nhanh...............................

simcard_1080
03-03-2012, 06:23 PM
up lên ....................................

simcard_1080
03-03-2012, 09:39 PM
up lên top.....................................

simcard_1080
04-03-2012, 05:58 PM
lên cao bán nhanh................................

simcard_1080
04-03-2012, 09:33 PM
lên top.............................................

simcard_1080
07-03-2012, 12:15 AM
bay cao bay xa......................................

simcard_1080
07-03-2012, 11:24 PM
lên cao bán nhanh.....................................

simcard_1080
07-03-2012, 11:43 PM
bay cao bay xa........................................

simcard_1080
08-03-2012, 07:22 PM
lên cao bán nhanh.............................................

simcard_1080
08-03-2012, 08:48 PM
lên cao bán nhanh..................................

simcard_1080
08-03-2012, 11:24 PM
up lên top................................

simcard_1080
09-03-2012, 07:03 PM
lên top bán nhanh......................................

simcard_1080
09-03-2012, 08:57 PM
lên top......................................

simcard_1080
09-03-2012, 11:38 PM
lên cao bán nhanh...............................

simcard_1080
11-03-2012, 12:32 AM
đắt khách...................................

simcard_1080
11-03-2012, 06:42 PM
lên cho mọi người thấy..................................

nam 0976121416
11-03-2012, 06:48 PM
nhanh tay chọn số.....................

simcard_1080
12-03-2012, 12:03 AM
bay cao bay xa......................................

simcard_1080
12-03-2012, 11:47 PM
lên top nào.............................................. ....

nguyentan_pro9x
13-03-2012, 12:40 AM
up phụ bac.....................................

nguyentan_pro9x
13-03-2012, 10:47 PM
lên cao bán nhanh......................................

nguyentan_pro9x
15-03-2012, 11:03 PM
bay cao bay xa............................

nguyentan_pro9x
16-03-2012, 12:20 AM
lên top......................................

vanminhtubmt10
16-03-2012, 10:37 AM
/upppppppppppppp[

sim168.vn
16-03-2012, 10:56 AM
Cùng nhau lên top nhé bạn hiền...................................

simcard_1080
17-03-2012, 11:48 PM
lên cao bán nhanh...........................................

simcard_1080
18-03-2012, 12:45 AM
up lên cao.......................................

simcard_1080
18-03-2012, 09:42 PM
lên cao nào............................

simcard_1080
18-03-2012, 11:42 PM
up lên top...................................

simcard_1080
20-03-2012, 12:05 AM
lên cao bán nhanh......................................

simcard_1080
22-03-2012, 11:05 PM
lên cao bán nhanh......................................

simcard_1080
23-03-2012, 12:23 AM
up lên top..............................................

simcard_1080
24-03-2012, 12:23 AM
đắt khách........................................

simcard_1080
25-03-2012, 06:50 PM
đắt khách........................................

simcard_1080
26-03-2012, 10:43 PM
đắt khách............................................ .

simcard_1080
27-03-2012, 02:14 PM
đắt khách...............................

simcard_1080
27-03-2012, 04:38 PM
lên cao bán nhanh.................................

simcard_1080
27-03-2012, 06:11 PM
lên cao bán nhanh.................................

simcard_1080
28-03-2012, 10:53 PM
lên top nào..........................................