PDA

View Full Version : 09xx.93.92.93 bánmeocon_bmt89
17-02-2012, 09:13 AM
0929.4444.91
0929.4444.90
0929.4444.93
0927.92.93.92
0927.93.91.93
0927.93.91.92
0927.93.97.93
0924.258.858
0924.25.85.25
0924.258.558
0927.31.30.30sim mới nguyên kích
mua lẻ 150k - 200k, mua cả lô 100k/s.......
call 096.338.7979

meocon_bmt89
17-02-2012, 03:14 PM
lên nao..............

meocon_bmt89
09-03-2012, 09:16 AM
lên nào..................

loph107
09-03-2012, 10:12 AM
0944.547.847 + 0943.547.847 = 800k 1 cap doi;
0942.485.000 , 0946.391.691 , 0942.473.475 = 350k ;
0914.069.333 , 0943.749.333 , 01257.47.39.39 = 500k ,
0945.576.576 , 0948.615.615 , 0942.108.108, 0945.891.891, 0947.243.243, 0948.301.301= 2.800k ,
0916.487.487 , 0912.491.491 = 3.800 k;
01257.887.887 = 1.500k
0947.491.591 = 800k
0945.4444.47 = 2.500k

lien he:0905.859292 , 0914.475.475