PDA

View Full Version : bán 2 sim giống nhau giá bình dânboylangtu3979
15-02-2012, 08:44 PM
cần bán 2 số 01278.097.790 giá 1 sim 100k ai mua liên hệ chữ ký

boylangtu3979
15-02-2012, 08:45 PM
up cho ai thích

bmtbmt1122
15-02-2012, 09:15 PM
uppppppppppppppp

boylangtu3979
15-02-2012, 11:28 PM
uppppppppppppppp

thank bạn........................

boylangtu3979
16-02-2012, 03:41 PM
upppppppppppppppppppp

dacbietthuvi
16-02-2012, 04:26 PM
up phụ bạn