PDA

View Full Version : Bán một số sim đẹptranhien7919
15-02-2012, 01:45 PM
Bán sim số 09.4664.0777 và 09.4557.4555; 0945.03.93.63. cả 3 em giá 3.5tr nha, mua lẻ liên hệ nha. Hãy gọi số 09.4664.0777

duongqh
15-02-2012, 06:04 PM
Lên cái nào..................

tranhien7919
16-02-2012, 02:27 PM
upup........................................

LANSHOP
16-02-2012, 02:45 PM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................

mjx.k3n
16-02-2012, 02:52 PM
toptoptoptoptoptop................................ ................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop................................... ......................................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop…... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptop.....toptop...toptop..... toptop....................
.........toptop...toptoptoptoptop....toptoptoptopt op.....................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................
...............................................top t op..................................:405: