PDA

View Full Version : Zippo đẹp chấtUral
14-02-2012, 08:38 PM
Close....!

Ural
15-02-2012, 10:01 AM
up fat lấy hên

ThanTai47
16-02-2012, 03:03 AM
500k nha ))
dc alo cho tui

Ural
16-02-2012, 11:00 AM
500k nha ))
dc alo cho tui
thank bạn..500k k0 đc.

Ural
17-02-2012, 10:22 AM
up qua úp lại cho bạn nào mún dùng cái zippo nà..^^

Ural
19-02-2012, 02:08 PM
úp fat nữa cho cái quẹt mỹ nà.^^

Ural
26-02-2012, 05:39 PM
up fat cho pro nào dùng loại kêu ken ken nà

vannghiabmt
27-02-2012, 12:45 PM
Up phụ!!!!!!
P/s: Anh đã đi học ghitar ở đâu chưa?

Ural
27-02-2012, 01:31 PM
Up phụ!!!!!!
P/s: Anh đã đi học ghitar ở đâu chưa?
Mai mới pắt đầu.hehe

Ural
09-03-2012, 10:39 AM
up phat nữa nè

sever198
09-03-2012, 10:40 AM
up phụ 1 tay!

Làm Lại Từ Đầu
09-03-2012, 10:48 AM
..up.........up..upupupup..
..up.........up..up........up.
..up.........up..up........up.
..up.........up..upupupup..
..up.........up..up............
..up.........up..up............
...upupupup...up............

Ural
09-03-2012, 10:57 AM
thanks các pro up fu

Ural
13-03-2012, 04:10 PM
Tự sướng cái nữa nè. Pro nao thích liên hệ nà

Ural
14-03-2012, 02:59 PM
Up fat nua. Pro nào thích thì liên hệ sẽ có ja fix tốt