PDA

View Full Version : bán sim 012.26.26.26.79 -012.26.26.26.86 -012.23.23.23.68 -01.222222.768 -012.35.35.35.68nguyenthanhtung
11-02-2012, 08:27 PM
01.222222.768 5t
0126.33333.77 3t5
0126.33333.44 3t5
0126.33333.22 3t5
0121.33333.77 3t5
0129.77777.22 3t5
0129.77777.33 3t5
0129.77777.44 3t5
0129.77777.55 3t5
0129.77777.66 3t5
093.4444.068 3t5
093.4444.768 3.5t
095.7777.668 3.5t
0942.6666.47 3t5
0942.6666.48 3t5
0942.6666.49 3.5t
012.25.25.25.68 4t5
012.35.35.35.68 4t5
012.26.26.26.79 4t5
012.26.26.26.86 4t5
012.23.23.23 68 4t5
sim nguyen kit va tra truoc?call:0984.186.096
tung1983sim@yahoo.com.vn

nguyenthanhtung
04-03-2012, 10:24 PM
len cho hang dep.................?