PDA

View Full Version : Bán 0947 036888 ,0948 901368 , 0934 93 7999 ,0937 48 7999anh333nam
10-02-2012, 09:53 PM
Bán

0947 036888
giá 3.3tr

0948 901368
giá 1,5 tr

0934 93 7999
giá 2,9tr

0937 48 7999
giá 2,7tr

duongqh
10-02-2012, 10:19 PM
up...........

haimeo8202
11-02-2012, 09:26 AM
chúc nhanh bán nhé...............

anh333nam
11-02-2012, 12:23 PM
lên ,...........................

anh333nam
11-02-2012, 05:02 PM
up,...............

anh333nam
12-02-2012, 01:56 PM
up ,...............

anh333nam
09-03-2012, 12:15 AM
up .....................

quanghuy_505
09-03-2012, 08:47 AM
úp qua úp lại

cuongem90
11-03-2012, 12:34 PM
uppppppppppppppp

truongdanghungbmt
11-03-2012, 01:04 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppp

cuongem90
12-03-2012, 05:41 PM
uppppppppppppppppp

kenny_bmt_88
12-03-2012, 08:12 PM
SMS cho mình cái giá thợ nha

loph107
12-03-2012, 09:27 PM
0944.547.847 + 0943.547.847 = 800k 1 cap doi;
0942.485.000 = 350k da ban
0946.391.691 , 0942.473.475 = 350k ;
0914.069.333 , 0943.749.333 , 01257.47.39.39 = 500k ,
0945.576.576 = 2.800k da ban
, 0948.615.615 , 0942.108.108, 0945.891.891, 0947.243.243, 0948.301.301= 2.800k ,
0916.487.487 , 0912.491.491 = 3.800 k;
01257.887.887 = 1.500k
0947.491.591 = 800k
0945.4444.47 = 2.500k da ban
094.45.35.777 = 3.000k
0946.949.666 = 4.000k
0944.78.68.79 = 2.000k

lien he:0905.859292 , 0914.475.475

anh333nam
13-03-2012, 07:49 AM
UP,......................