PDA

View Full Version : Sim 79,47 giá rẻminhdark
07-02-2012, 10:30 PM
Có vài sim 79 và 47 cần bán đây.

0948.765.779 400k
0949.141.779 400k
0945.988.779 400k
0943.70.8679 500k
0944.047.547 300k
0945.147.347 300k

Liên hệ 0915.47.41.47

pro1983
08-02-2012, 09:02 AM
úp phụ nha bạn rảnh qua pm mình nha

minhdark
08-02-2012, 06:31 PM
úp phụ nha bạn rảnh qua pm mình nha

thank,up cho một ngày mới nào

niemkhucxua_67
09-02-2012, 10:52 AM
Buôn Mê Thuột - Cần tuyển 1 Kỹ sư Cầu đường

duongqh
09-02-2012, 02:10 PM
úp phụ nha bạn

minhdark
12-03-2012, 06:04 PM
hix hix lên cao cao nào

minhdark
23-03-2012, 09:37 AM
bay cao lên nào