PDA

View Full Version : Sim cho dân dak lak - dak nôngtqcdaklak
07-02-2012, 04:59 PM
xong hết rồi nhé

tqcdaklak
13-02-2012, 06:02 PM
up cho mọi ngươi biết vào mà xem nhé

tqcdaklak
23-02-2012, 04:31 PM
opppppppppppppppp

tqcdaklak
23-02-2012, 07:51 PM
uppppppppppppp

pro1983
24-02-2012, 11:00 AM
0973 41 47 48 giá ra đi 700k

fix nhiệt tình mình lấy chơi 0963000011 sms 0963074787

tqcdaklak
03-03-2012, 09:27 PM
fix nhiệt tình mình lấy chơi 0963000011 sms 0963074787

liên đt để đc giá chuẩn nhé

thanh718
04-03-2012, 11:22 PM
up cho ông anh

tqcdaklak
17-03-2012, 03:08 PM
thask you nhé

tqcdaklak
22-03-2012, 02:32 PM
upppppppppppppppppppppppp

hoanson_bmt
29-04-2012, 02:20 PM
UP.................