PDA

View Full Version : Bán tượng Di Lặc gỗ Thủy tùng cao 90cm x 85cmbmt_2009
02-02-2012, 04:56 PM
Hiện nay mình cần bán 1 tượng Di Lặc bằng gỗ Thủy Tùng.

Tượng bằng gỗ Thủy Tùng vân đen, làm bằng gốc đặc. Cao 90cm, rộng 85cm, nặng.....lắm. Đây là hình của em nó:

http://i174.photobucket.com/albums/w111/lcg_choisunam/IMG0473B.jpg

http://i174.photobucket.com/albums/w111/lcg_choisunam/IMG0474A.jpg

http://i174.photobucket.com/albums/w111/lcg_choisunam/IMG0477B.jpg

http://i174.photobucket.com/albums/w111/lcg_choisunam/IMG0479A.jpg

http://i174.photobucket.com/albums/w111/lcg_choisunam/IMG0481A.jpg

http://i174.photobucket.com/albums/w111/lcg_choisunam/IMG0482A.jpgKé 2 cặp lục bình gỗ Thủy tùng lun:
Cặp này 700k:
http://i174.photobucket.com/albums/w111/lcg_choisunam/IMG0483A.jpg

Cặp này 1 triệu:
http://i174.photobucket.com/albums/w111/lcg_choisunam/IMG0485A.jpg

DOMIVN
19-03-2012, 06:31 PM
Gốc hả ông anh? vân xấu quá