PDA

View Full Version : 0124.577.6666 - 01228.04.9999 giá tốtnguoi_hanoi
01-02-2012, 11:15 AM
0124.577.6666 ::: sang tên chính chủ
***giá bán 3300k***
alo alo : 012.1234.6666 - 090909.0246
01228.04.9999 ::: nguyên kít
***giá bán 5500k***

alo alo: 012.1234.6666 - 090909.0246

nguoi_hanoi
01-02-2012, 02:41 PM
0124.577.6666 ::: sang tên chính chủ
***giá bán 3300k***
alo alo : 012.1234.6666 - 090909.0246
01228.04.9999 ::: nguyên kít
***giá bán 5500k***

alo alo: 012.1234.6666 - 090909.0246
ai có điện thoại giá trị tương đương thì alo em nhé

nguoi_hanoi
01-02-2012, 04:02 PM
0124.577.6666 ::: sang tên chính chủ
***giá bán 3300k***
alo alo : 012.1234.6666 - 090909.0246
01228.04.9999 ::: nguyên kít
***giá bán 5500k***

alo alo: 012.1234.6666 - 090909.0246
ai có điện thoại giá trị tương đương thì alo em nhé

nguoi_hanoi
02-02-2012, 08:51 AM
0124.577.6666 ::: sang tên chính chủ
***giá bán 3300k***
alo alo : 012.1234.6666 - 090909.0246
01228.04.9999 ::: nguyên kít
***giá bán 5500k***

alo alo: 012.1234.6666 - 090909.0246
ai có điện thoại giá trị tương đương thì alo em nhé