PDA

View Full Version : Cafe 3Dcuong_bmt
31-01-2012, 06:18 PM
Tôi mới biết 1 quán Cafe chiếu phim 3D cũng rất hay Giới thiệu cho a e biết thêm nha? Đối Diện Bệnh Viện Thiện Hạnh đi vào khoảng 100m bạn sẽ gặp nó. Tiết lộ cho a e biết nè "nếu a chị nao đam me công nghệ thi tìm đúng địa chỉ rồi đó" tuyệt vời.......... Ko sạo đâu xem biết Liền ak'