PDA

View Full Version : Khai giảng khóa mới - anh văn giao tiếp - toeicKL English Center
30-01-2012, 03:52 PM
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

ANH VĂN GIAO TIẾP - TOEIC

Ngày 13/02

Lịch học: 17h30 --> 19h & 19h30 --> 21h
Ngày học: 2 - 4 - 6 & 3 – 5 – 7

Mời các bạn có nhu cầu học đăng ký kiểm tra đầu vào trước ngày 12/02/12

KL English Center
31-01-2012, 09:34 AM
up...................

love_you_and_love_me_b86
31-01-2012, 09:38 AM
Giảng viên là người Việt hay người Anh?Thời gian học bao lâu và học phí thế nào?Cho thêm 1 ít thông tin đi chủ thớt.

KL English Center
01-02-2012, 04:47 PM
Giảng viên là người Việt hay người Anh?Thời gian học bao lâu và học phí thế nào?Cho thêm 1 ít thông tin đi chủ thớt.

Giáo viên là giáo viên người Việt + gv bản ngữ đó bạn. Thời gian học thì thường học từ 17h30 --> 19h hoặc 19h30 --> 21, 2.4.6 hoặc 3.5.7. Học phí thì tùy theo cấp độ thì mức học phí sẽ khác nhau bạn. Mức học phí trung bình 01 tháng là khoảng 400.000 đó bạn.
Thanks bạn đã quan tâm. Nếu có thời gian rảnh mời bạn ghé qua trung tâm tham khảo thêm.

KL English Center
02-02-2012, 10:53 AM
up.......................

KL English Center
03-02-2012, 09:36 AM
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

ANH VĂN GIAO TIẾP - TOEIC

Ngày 13/02

Lịch học: 17h30 --> 19h & 19h30 --> 21h
Ngày học: 2 - 4 - 6 & 3 – 5 – 7

Mời các bạn có nhu cầu học đăng ký kiểm tra đầu vào trước ngày 12/02/12

lotus
03-02-2012, 09:52 AM
Giáo viên bản ngữ đứng lớp bao nhiu phần trăm vậy bạn ơi?

lotus
03-02-2012, 09:59 AM
Lớp TOEIC thì học phí bao nhiu và tỉ lệ giáo viên bản ngữ đứng lớp là bao nhiu phần trăm vậy bạn ơi? Đang quan tâm và muốn đăng ký học nè.

KL English Center
04-02-2012, 04:21 PM
up................

KL English Center
08-02-2012, 09:37 AM
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

ANH VĂN GIAO TIẾP - TOEIC

Ngày 13/02

Lịch học: 17h30 --> 19h & 19h30 --> 21h
Ngày học: 2 - 4 - 6 & 3 – 5 – 7

Mời các bạn có nhu cầu học đăng ký kiểm tra đầu vào trước ngày 12/02/12

KL English Center
11-02-2012, 10:19 AM
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

ANH VĂN GIAO TIẾP - TOEIC

Ngày 13/02

Lịch học: 17h30 --> 19h & 19h30 --> 21h
Ngày học: 2 - 4 - 6 & 3 – 5 – 7

Mời các bạn có nhu cầu học đăng ký kiểm tra đầu vào trước ngày 12/02/12

KL English Center
13-02-2012, 05:52 PM
up..............

KL English Center
14-02-2012, 09:42 AM
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

ANH VĂN GIAO TIẾP - TOEIC

Ngày 13/02

Lịch học: 17h30 --> 19h & 19h30 --> 21h
Ngày học: 2 - 4 - 6 & 3 – 5 – 7

Mời các bạn có nhu cầu học đăng ký kiểm tra đầu vào trước ngày 12/02/12

KL English Center
16-02-2012, 09:21 PM
up,..................