PDA

View Full Version : cần mua lại vài cây mai sau tếthieugsmdaklak
30-01-2012, 12:25 PM
mình cần mua lại vài cây mai chậu ae nào mua chơi tết xong bỏ đi thì bán rẻ lại cho mình nha mình mua lại về trồng cho vui cho giá cả và hình ảnh cụ thể luôn nha các bạn
thank ae đã quan tâm

hieugsmdaklak
31-01-2012, 09:37 AM
upppppppppppppppppppppppppp

thewinds2006
31-01-2012, 09:46 AM
có nhận chăm mai ko bác

hieugsmdaklak
10-02-2018, 02:59 PM
upppppppppppppppppppppppppp
upppppppppppppppp

hieugsmdaklak
20-02-2018, 10:09 AM
upppppppppppppppp

lên phát cho đầu năm mới........

hieugsmdaklak
24-02-2018, 06:14 PM
lên phát cho đầu năm mới........


uppppppppppppppppppppppppppppppp

hieugsmdaklak
25-02-2018, 09:33 PM
mình cần mua lại vài cây mai chậu ae nào mua chơi tết xong bỏ đi thì bán rẻ lại cho mình nha mình mua lại về trồng cho vui cho giá cả và hình ảnh cụ thể luôn nha các bạn
thank ae đã quan tâm

upppppppppppppppppppppppppp

hieugsmdaklak
26-02-2018, 09:27 PM
upppppppppppppppppppppppppp

upppppppppppppppppp

hieugsmdaklak
27-02-2018, 09:19 PM
upppppppppppppppppppppppppp
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

hieugsmdaklak
01-03-2018, 06:50 PM
mình cần mua lại vài cây mai chậu ae nào mua chơi tết xong bỏ đi thì bán rẻ lại cho mình nha mình mua lại về trồng cho vui cho giá cả và hình ảnh cụ thể luôn nha các bạn
thank ae đã quan tâm
uooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

hieugsmdaklak
06-03-2018, 07:33 PM
uooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

uppppppppppppppppppppppppppppppp

hieugsmdaklak
07-03-2018, 08:29 PM
mình cần mua lại vài cây mai chậu ae nào mua chơi tết xong bỏ đi thì bán rẻ lại cho mình nha mình mua lại về trồng cho vui cho giá cả và hình ảnh cụ thể luôn nha các bạn
thank ae đã quan tâm
upppppppppppppppppppppppppppppppp

hieugsmdaklak
09-03-2018, 06:34 PM
Upppppppppppppp

hieugsmdaklak
12-03-2018, 10:29 AM
upppppppppppppppppppppppppp

hieugsmdaklak
16-03-2018, 11:11 AM
uppppppppppppppppp

hieugsmdaklak
25-03-2018, 08:38 AM
uppppppppppppppppppppppppp

hieugsmdaklak
31-03-2018, 12:52 PM
uppppppppppppppppppppppppp