PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột Cần bán 1 chai Johnny Walker Bule Labelbadhitman
20-01-2012, 04:18 PM
Có người tặng 1 chai Johnny Walker Bule Label, hộp nhung lớn, mà không mê rượu lắm nên cần bán lại
Giá bán 3 triệu
DT liên hệ 0982739214 ( Phương)

siliwjng1
20-01-2012, 04:58 PM
mạo muội trả 1/2 giá , về trưng tết ^^ 0988998088

badhitman
20-01-2012, 05:09 PM
mạo muội trả 1/2 giá , về trưng tết ^^ 0988998088
Thiệt là tự tin

Thuantourist
20-01-2012, 07:59 PM
Quá đã .

hacbao
05-05-2012, 06:19 PM
upppppppppppppppppppppp