PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột cần sang gấpPNcomputerKD
18-01-2012, 10:27 AM
như tiêu đề mình cần sang 1 wa'n cf
gồm 2 dàn karaoke+2 ti vi LG 42 inch va 32 inch
10 bộ bàn ghế nhựa giả mây,và quầy tính tiền
còn nhiêuf đồ lặc vạc #
ai co nhu cầu xu'n 50 y_wang xem rồi thương lượng
giá mong muốn 75tr co' fix cho ai nhiẹt tình
pm chu ki' biết thêm chi tiết

Thuantourist
27-01-2012, 11:26 AM
up ..........

nguyenkieu1991
27-01-2012, 02:14 PM
úpppppppppppppppppppppp

lansongxanh
27-01-2012, 10:44 PM
upppppppppppppppppp

hacbao
05-05-2012, 06:18 PM
uppppppppppppppppppppppp