PDA

View Full Version : thanh lý 1 số bộ lục bình và bộ bình ly bằng gỗ trắc dây -->giá rẻlee0vic
17-01-2012, 10:02 PM
bộ lục bình 9 món mini 01
cao: 20-44cm
đường kính: 7,5-8cm
gỗ trắc dây
giá: 2tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P2031_15-01-12.jpg
bộ lục bình 9 món mini 02
cao: 20-44cm
đường kính: 7,5-8cm
gỗ trắc dây
giá: 2,5tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P203501_15-01-12.jpg

bộ lục bình 9 món mini 03
cao: 20-44cm
đường kính: 7,5-8cm
gỗ trắc dây
giá: 1,5tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P203803_15-01-12.jpg

bộ chum 7 món mini
cao: 16-24cm
đường kính: 9-11cm
gỗ trắc dây
giá: 2tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P100401_14-01-12.jpg

bộ bình ly kiểu
cao: 37cm
rộng: 18cm
gỗ trắc dây
giá: 1tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P204001_15-01-12.jpg

bộ bình ly kiểu
cao: 44cm
đường kính: 20cm
gỗ trắc dây
giá: 2tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/Hnhnh0542.jpg


ngoài ra còn nhiều bộ bình ly kiểu khác giá chỉ từ 1,5 tr đến 2tr, vân đẹp.. các bác alo việt, việt gửi hình cho xem nha
tất cả liên hệ : 0986006465 việt