PDA

View Full Version : Bán sim tình nhânthinhphuong
17-01-2012, 12:51 PM
0906 47 1616
0906 49 1616
Cặp 1tr4
0934 88 7379
0934 81 7379
cặp 1tr2
0934 70 8787 -1tr

duongqh
17-01-2012, 01:00 PM
up cho bạn hiền ^^.....

thinhphuong
17-01-2012, 04:36 PM
up..............

thinhphuong
18-01-2012, 09:08 AM
up............................

duongqh
18-01-2012, 09:23 AM
lên kiếm tiền ăn tết nào ...

thinhphuong
18-01-2012, 12:50 PM
up....................