PDA

View Full Version : Bán lô abab 11 số chỉ có 53k/số nèhaimeo8202
16-01-2012, 07:29 PM
167 350 88 22
167 350 88 33
167 350 95 95
167 350 99 00
167 350 99 11
167 350 99 44
167 350 99 77
167 351 00 11
167 351 00 66
167 351 00 77
167 351 01 01
167 351 02 02
167 351 04 04
167 351 06 06
167 351 07 07
167 351 09 09
167 351 10 10
167 351 11 22
167 351 11 33
167 351 11 88
167 351 15 15
167 351 17 17
167 351 19 19
167 351 20 20
167 351 21 21
167 351 22 11
167 351 22 44
167 351 25 25
Những số trên là mình ví dụ........Nó giống vậy á.........anh em kết mình cho lít nhé để lại địa chỉ mail..........số lượng 50 sim cho mỗi đơn hàng theo thứ tự

HV Mobile
16-01-2012, 07:53 PM
Phụ bác tomato

haimeo8202
17-01-2012, 08:35 AM
lên cho anh em thấy nhé

duybac
17-01-2012, 08:44 AM
167 350 88 22
167 350 88 33
167 350 95 95
167 350 99 00
167 350 99 11
167 350 99 44
167 350 99 77
167 351 00 11
167 351 00 66
167 351 00 77
167 351 01 01
167 351 02 02
167 351 04 04
167 351 06 06
167 351 07 07
167 351 09 09
167 351 10 10
167 351 11 22
167 351 11 33
167 351 11 88
167 351 15 15
167 351 17 17
167 351 19 19
167 351 20 20
167 351 21 21
167 351 22 11
167 351 22 44
167 351 25 25
Những số trên là mình ví dụ........Nó giống vậy á.........anh em kết mình cho lít nhé để lại địa chỉ mail..........số lượng 50 sim cho mỗi đơn hàng theo thứ tự

có đầu số 09 không bạn taxi abc abc càng tốt nha cho mình cái giá luôn . có gì gửi vô mail nha: baclataojanny_z88

LeNhuThanh
17-01-2012, 01:02 PM
Những số trên là mình ví dụ........Nó giống vậy á.........anh em kết mình cho lít nhé để lại địa chỉ mail..........số lượng 50 sim cho mỗi đơn hàng theo thứ tự
[/QUOTE]

Là sao nhỉ?