PDA

View Full Version : Cần bán 1 máy nghe nhac I pod nano 4 8gb mầu xanh dươngchudaiphong
16-01-2012, 06:19 PM
Máy đã bán nhờ mod xoa giùm

Mr.Win
16-01-2012, 10:32 PM
mình thích quá, không biết khi nào có tiền mua nữa nó nữa

bmtpipi
17-01-2012, 10:59 PM
cao quá no fix lâu đi

chudaiphong
19-01-2012, 01:59 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

Thuantourist
20-01-2012, 06:24 PM
phụ ........

babyvox8h
21-01-2012, 01:30 AM
ipod nghe nhạc làm sao hay bằng sony...có cho tiền thì cũng chẳng mua ipod!!!!!!!!!! chẹp chẹp.....chỉ đc mỗi cái mã !!!!!! mua xong về hối hận :D

chudaiphong
21-01-2012, 11:13 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
26-01-2012, 02:49 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
30-01-2012, 11:39 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
01-02-2012, 09:56 AM
upppppppppppppppppppppppppppppp

cdtlisking
01-02-2012, 12:48 PM
fix đi cao quá anh ơi

chudaiphong
02-02-2012, 11:17 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
04-02-2012, 09:10 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
07-02-2012, 11:07 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
10-02-2012, 01:00 PM
uppppppppppppppppppppppppp

quocthong89bmt
10-02-2012, 02:41 PM
..up.........up..upupupup..
..up.........up..up........up.
..up.........up..up........up.
..up.........up..upupupup..
..up.........up..up............
..up.........up..up............
...upupupup...up.............
.............T&T.................

nguyenkieu1991
11-02-2012, 04:10 PM
up lỗi n :004::004::004:

chudaiphong
12-02-2012, 12:16 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
13-02-2012, 04:14 AM
uppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
14-02-2012, 01:18 AM
uppppppppppppppppppppppp

vvdungabm
14-02-2012, 11:44 AM
phụ ipod..................

phu7484
14-02-2012, 12:17 PM
up cho a phong bán đc hàng

chudaiphong
16-02-2012, 02:38 AM
yhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

chudaiphong
16-02-2012, 07:30 PM
uppppppppppppppppp

chudaiphong
17-02-2012, 07:37 PM
upppppppppppppppppppppp

chudaiphong
19-02-2012, 01:56 AM
upppppppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
21-02-2012, 12:44 AM
upppppppppppppppppppp

chudaiphong
21-02-2012, 12:45 AM
upppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
23-02-2012, 09:28 AM
uppppppppppppppppppp

chudaiphong
24-02-2012, 11:50 AM
uppppppppppppppppppp

chudaiphong
25-02-2012, 12:03 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
26-02-2012, 02:31 PM
upppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
26-02-2012, 11:53 PM
upppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
27-02-2012, 12:49 PM
uppppppppppppppppppp

chudaiphong
27-02-2012, 02:14 PM
uppppppppppppppppppppp

chudaiphong
28-02-2012, 05:52 PM
upppppppppppppppppppppp

chudaiphong
29-02-2012, 03:44 PM
uppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
02-03-2012, 03:55 PM
uppppppppppppppppp

chudaiphong
02-03-2012, 03:56 PM
ypppppppppppppppppp

chudaiphong
03-03-2012, 08:36 PM
uppppppppppppppppppppp

chudaiphong
04-03-2012, 06:28 PM
uppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
06-03-2012, 10:53 AM
upppppppppppppppppppp

chudaiphong
08-03-2012, 10:28 AM
uppppppppppppppppppppppppppp

khóc_vì_ai
09-03-2012, 12:26 PM
up..................

chudaiphong
09-03-2012, 05:28 PM
upppppppppppppppp

shini_duong
09-03-2012, 05:51 PM
trả giá 1tr

chudaiphong
09-03-2012, 06:20 PM
trả giá 1tr

giá đó ko bán dc ban ơi

chudaiphong
10-03-2012, 07:50 PM
upppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
12-03-2012, 12:01 PM
uppppppppppppppppp

chudaiphong
13-03-2012, 11:24 AM
uppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
13-03-2012, 02:32 PM
uppppppppppppppp

chudaiphong
14-03-2012, 07:31 PM
up[ppppppppppppppp

chudaiphong
15-03-2012, 07:11 PM
upppppppppppppppp

chudaiphong
17-03-2012, 04:45 PM
uppppppppppppppppppppp

chudaiphong
19-03-2012, 10:41 AM
uppppppppppppppppp

chudaiphong
21-03-2012, 04:25 PM
upppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
22-03-2012, 10:20 AM
uppppppppppppppppp

chudaiphong
23-03-2012, 10:55 AM
uppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
24-03-2012, 10:06 AM
upppppppppppppppppppppppp

LeThong
24-03-2012, 10:57 PM
upppppp....................

mrsonbmt
24-03-2012, 11:20 PM
úp..................!

chudaiphong
25-03-2012, 01:33 PM
uppppppppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
26-03-2012, 11:10 AM
upppppppppppppppppppp

chudaiphong
27-03-2012, 11:09 AM
upppppppppppppp

chudaiphong
29-03-2012, 10:34 AM
uppppppppppppppppppppppp

chudaiphong
30-03-2012, 03:08 PM
uppppppppppppppppp

chudaiphong
31-03-2012, 04:56 PM
upppppppppppppppppp

infogated
31-03-2012, 11:00 PM
ipod nghe nhạc làm sao hay bằng sony...có cho tiền thì cũng chẳng mua ipod!!!!!!!!!! chẹp chẹp.....chỉ đc mỗi cái mã !!!!!! mua xong về hối hận :D

ầy,cứ đùa,chắc mua nhầm hàng tàu khựa quá,.......
up phụ...

chudaiphong
02-04-2012, 10:27 AM
thank ban nha

chudaiphong
03-04-2012, 11:21 AM
uppppppppppppppppppppp