PDA

View Full Version : chuyên cung cấp độc bình, chum, tượng..bằng gỗ trắc dây----> giá rẻlee0vic
16-01-2012, 12:32 PM
chuyên cung cấp độc bình, chum, tượng.. bằng gỗ trắc dây(trắc đỏ).. vân tuyệt đẹp giá phải chăng...
một số mẫu hiện có
độc bình bộ 9:
cao: 20-44cm
đường kính: 7,5-8cm
9 món
giá : 2,5tr đã bán
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P1001_14-01-12.jpg
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P1000_14-01-12.jpg
chum bộ 7
cao : 16-24cm
đường kính: 9-11cm
kiểu dáng lạ mắt giá : 2tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P100502_14-01-12.jpg
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P100401_14-01-12.jpg
tượng di lặc
cao: 60cm
đường kính: 22cm
giá : 3,5tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/P1009_14-01-12.jpg
lục bình
cao: 90cm
đường kính: 15cm
giá: 1,5tr
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/16012012022.jpg
ngoài ra còn nhiều mẫu mã khác
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/Hnhnh0558.jpg
đã bán[/B]
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/Hnhnh0646.jpg
đã bán[/B]
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/Hnhnh0754.jpg

http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/Hnhnh0558.jpg
đã bán[/B]
http://i262.photobucket.com/albums/ii93/babyvic_bmt/Hnhnh0540.jpg

liên hệ : 0986006465 việt

thongwinbmt
18-01-2012, 09:12 AM
uppppppppppppppppppppp...............