PDA

View Full Version : Sim 11 số đẹp mỹ mãn anh em BMT nhào zô nào !!!!mylovesting93
11-01-2012, 01:57 AM
Nhào zô nào ( ai xem úp hộ em cũng đc nhé )
550.000 VND/SIM
TÀI KHOẢN 100.000 VND
01635.41.39.39
01648.18.39.39
01648.19.39.39
01649.18.39.39
01658.69.39.39
01658.94.39.39
01659.20.39.39
01659.43.39.39
01659.46.39.39
01659.54.39.39
01659.72.39.39
01659.82.39.39

Taxi Cặp 1

500.000 VND/SIM,
TÀI KHOẢN 100.000 VND
01664.208.208

01664.209.209

01664.218.218

01664.219.219

01664.317.317

01664.318.318

01664.396.396

01664.397.397

01664.648.648

01664.649.649

01664.835.835

01664.836.836
......................
016.333.04.333
016333.07.333
01635.89.49.49
01655.78.19.19
01635.89.19.19
01659.38.48.48
01634.59.49.49
01638.78.08.08
01687.48.08.08
01639.28.08.08
01674.68.08.08
01675.28.08.08
01675.18.08.08
01632.98.08.08
01676.28.08.08
01638.58.08.08

[/SIZE]
Anh em có gì liên lạc nào số ĐT 01666299001 nhé !!!